Woman with dismissive avoidant attachment style walking away from a man

Afwijzende, vermijdende gehechtheidsstijl: Oorzaken en praktische oplossingen

Belangrijkste opmerkingen

 • Een afwijzende, vermijdende gehechtheidsstijl heeft de neiging om emotionele afstand te bewaren en onafhankelijkheid boven intimiteit te verkiezen, wat verschillende soorten relaties beïnvloedt.
 • Het begrijpen en aanpakken van de afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl omvat het herkennen van patronen, het oefenen van open communicatie en het zoeken van professionele hulp zoals therapie of levenscoaching.
 • Een vergelijking met andere gehechtheidsstijlen zoals veilig, angstig-voorbezorgd en angstig-vermijdend kan inzichten opleveren die richting geven aan persoonlijke groei en relatieverbetering.

De afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl is een gedragspatroon waarbij individuen de neiging hebben om emotioneel afstand te nemen van anderen. Mensen met deze gehechtheidsstijl worstelen vaak met intimiteit en vertrouwen en verkiezen onafhankelijkheid boven hechte relaties. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat je mensen op afstand houdt of diepere verbindingen vermijdt, dan heb je misschien te maken met een afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl. Laten we het eens van dichterbij bekijken.

Wat is een afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl?

De afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl is een van de gehechtheidsstijlen die voor het eerst door psychologen werd geïdentificeerd. Hij wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Mensen met deze gehechtheidsstijl vermijden vaak het zoeken naar steun of intimiteit van anderen, zelfs als dat nuttig zou zijn. Veel voorkomende gedragingen zijn:

 • Weerzin om afhankelijk te zijn van anderen.
 • Moeite om mensen te vertrouwen.
 • Voorkeur voor emotionele afstand in relaties.
 • Het belang van hechte relaties bagatelliseren.

In tegenstelling tot mensen met een veilige gehechtheidsstijl, die zich prettig voelen bij intimiteit en onderlinge afhankelijkheid, zijn afwijzend-vermijdende individuen vaak zich ongemakkelijk of onder druk gezet door nabijheid.

"De neiging om sterke emotionele banden aan te gaan met bepaalde individuen is een basiscomponent van de menselijke natuur." - Psycholoog John Bowlby 

Dit citaat benadrukt dat, ongeacht de gehechtheidsstijl, het vormen van emotionele banden een intrinsiek onderdeel is van het mens-zijn. Voor mensen met een afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl kan het begrijpen hiervan de eerste stap zijn naar het opbouwen van gezondere relaties.

Onafhankelijke man eet alleen thuis, kenmerken van een afwijzende vermijdende gehechtheid

Kenmerken en eigenschappen van afwijzende vermijdende gehechtheid

Als je vermoedt dat jij of iemand die je kent een afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl heeft, kun je specifieke patronen in gedrag en denken opmerken.

Gemeenschappelijke kenmerkenVergeleken met veilige gehechtheid
Emotionele onafhankelijkheidComfort met emotionele nabijheid
Moeite om anderen te vertrouwenBereidheid om te vertrouwen
Onwil om hulp te zoekenComfortabel om hulp te vragen
Het belang van relaties minimaliserenHechte banden waarderen
Behoefte aan ruimteEvenwichtige behoefte aan autonomie en nabijheid

Mensen met een afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl geven vaak voorrang aan hun persoonlijke autonomie, ondanks de emotionele voordelen die hechte relaties kunnen bieden. Dit kan resulteren in een voorkeur voor solo-activiteiten en een afkeer van situaties die emotionele kwetsbaarheid vereisen. Hier zijn enkele andere eigenschappen en gedragingen die je zou kunnen waarnemen:

 • Aarzeling of onvermogen om gevoelens te uiten.
 • De neiging om emotioneel afstandelijk of afstandelijk over te komen.
 • Het belang van relaties in gesprekken devalueren.
 • Een voorkeur om problemen op te lossen zonder hulp of steun van buitenaf.

Deze gehechtheidsstijl kan het ook moeilijk maken voor mensen om diepe verbindingen aan te gaan, omdat ze vaak bang zijn dat een romantische relatie overweldigend wordt door er te veel belang aan te hechten. Ze kunnen geloven dat behoeftigheid of afhankelijkheid een zwakte is, waardoor ze emotionele intimiteit helemaal vermijden.

"Gehechtheid is niet alleen een biologische noodzaak, maar ook een spirituele, omdat het fundamenteel verbonden is met onze behoefte aan verbinding." - Sue Johnson

Oorzaken en Oorsprong

De oorsprong van de afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl is vaak terug te voeren op vroege jeugdervaringen. Hoewel ieders verhaal uniek is, zijn er gemeenschappelijke kenmerken die kunnen leiden tot de ontwikkeling van deze gehechtheidsstijl.

De primaire oorzaak wordt meestal gekoppeld aan de relatie tussen het kind en zijn verzorgers. Hier is een tabel met een aantal veelvoorkomende oorzaken:

Afwijzende Vermijdende Gehechtheid OorzakenVeilige gehechtheidsontwikkeling
Emotioneel onbeschikbare of afwijzende verzorgersResponsieve en emotioneel beschikbare verzorgers
Inconsistente aandacht voor de behoeften van het kindConsistente en betrouwbare zorg
Aanmoediging van vroege onafhankelijkheid ten koste van nabijheidEvenwichtige aanmoediging van onafhankelijkheid en nabijheid

Bijvoorbeeld, een kind dat opgroeit met ouders die consequent niet beschikbaar of afwijzend zijn wanneer het kind emotionele troost zoekt, kan leren om alleen op zichzelf te vertrouwen. Hierdoor kan de overtuiging ontstaan dat het nutteloos of zelfs contraproductief is om emotionele steun te zoeken. Andere ontwikkelingsfactoren kunnen ook een rol spelen, zoals:

 • Frequente veranderingen in primaire verzorgers.
 • Blootstelling aan omgevingen met veel stress.
 • Verwaarlozing of emotionele mishandeling ervaren.

Deze ervaringen kunnen de overtuiging versterken dat nauwe relaties onbetrouwbaar zijn of dat kwetsbaarheid gevaarlijk is. Het gevolg is dat mensen een afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl aannemen als beschermingsmechanisme om emotionele pijn te vermijden. Als volwassenen vertalen deze vroege ervaringen zich in een ongemak met intimiteit en een voorkeur voor emotionele afstand.

Een afwijzende vermijdende man in een relatie die een emotioneel gesprek met zijn partner vermijdt

Hoe de afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl relaties beïnvloedt

De invloed van een afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl op relaties kan aanzienlijk en vaak uitdagend zijn. Mensen met deze gehechtheidsstijl hebben de neiging om een emotionele afstand te bewaren, wat kan leiden tot moeilijkheden in verschillende soorten relaties.

In romantische relaties, afwijzend-vermijdende individuen vaak:

 • Zich overweldigd voelen door te veel nabijheid en intimiteit.
 • Zich vaak emotioneel terugtrekken tijdens conflicten.
 • Hecht meer waarde aan onafhankelijkheid dan aan partnerschap, wat tot spanningen kan leiden.
 • Moeite hebben om emoties te uiten en kwetsbaarheden te delen.
 • Rationaliseren hun gedrag om zich niet schuldig te voelen over hun terughoudendheid om zich open te stellen.

Dit gedrag kan hun partners zich verwaarloosd, afgewezen of onbelangrijk voelen. Het gebrek aan emotionele beschikbaarheid leidt vaak tot frustratie en misverstanden. Het is niet zo dat afwijzend-vermijdende individuen er niet om geven; hun gehechtheidsstijl zorgt er eerder voor dat ze handelen op een manier die hun gevoel van autonomie beschermt.

In vriendschappen, kunnen afwijzend-vermijdende individuen:

 • Een kleine kring van goede vrienden hebben.
 • Houden interacties oppervlakkig en vermijden diepe emotionele discussies.
 • Verdwijnen voor lange periodes en duiken weer op zonder uitleg.
Man met afwijzend vermijdende gehechtheidsstijl zit weg van zijn broer

  Binnen families, Ze kunnen moeite hebben om een hechte band te vormen met broers, zussen of ouders, wat vaak leidt tot een gevoel van isolatie, zelfs binnen hun eigen familie-eenheid. Dit gedrag is niet noodzakelijk een weerspiegeling van hun gevoelens voor hun dierbaren, maar eerder een gevolg van hun gehechtheidsstijl.

  "Inzicht in je gehechtheidsstijl is de eerste stap naar het verbeteren van je relaties. Bewustwording brengt helderheid en de mogelijkheid tot verandering." - Zoals Dr. Amir Levine en Rachel Heller uit hun boek "Attached 

  Beheer en genezing van afwijzende vermijdingsgerichte gehechtheid

  Begrijpen dat je een afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl hebt is de eerste stap naar verandering. Hoewel het kan voelen als een zware strijd, zijn er effectieve strategieën om deze gehechtheidsstijl te beheersen en zelfs te genezen.

  • Zelfbewustzijn: Het herkennen van je gedragspatronen is cruciaal. Een dagboek bijhouden kan helpen om je emotionele reacties bij te houden en triggers te identificeren.
  • Communicatie: Oefen open communicatie. Deel je gevoelens, zelfs als het ongemakkelijk voelt. Begin met kleine, minder kwetsbare onderwerpen en bouw op naar diepere kwesties.
  • Therapie: Professionele hulp kan een groot verschil maken. Cognitieve gedragstherapie (CGT) en gehechtheidsgerichte therapie zijn effectief om onderliggende problemen aan te pakken.
  • Mindfulness: Mindfulness technieken kunnen je helpen aanwezig te blijven en angst voor emotionele nabijheid te verminderen. Meditatie en ademhalingsoefeningen zijn goede plekken om te beginnen.

  Naast deze strategieën is het ook nuttig om relaties met mensen te cultiveren die een veilige hechtingsstijl hebben. Hun natuurlijke gemak met intimiteit en emotionele expressie kan een model bieden voor gezondere interacties. Het biedt een vorm van emotioneel leren door ervaring. Het is belangrijk om geduldig te zijn met jezelf tijdens dit proces. Verandering gaat niet van de ene op de andere dag, maar met consequente inspanning kun je gezondere gewoontes ontwikkelen en je benadering van relaties heronderhandelen.

  Vergelijking met andere gehechtheidsstijlen

  Om de afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl beter te begrijpen, helpt het om hem te vergelijken met andere gehechtheidsstijlen. De belangrijkste gehechtheidsstijlen zijn veilig, angstig-gepreoccupeerden angstig-vermijdend. Elk van deze stijlen heeft verschillende kenmerken die beïnvloeden hoe individuen met elkaar omgaan in relaties.

  GehechtheidsstijlBelangrijkste kenmerken
  VeiligHebben een evenwichtige benadering van relaties en voelen zich op hun gemak met zowel nabijheid als onafhankelijkheid. Ze kunnen anderen vertrouwen en steun zoeken als dat nodig is.
  Angstig-bezorgdHebben een grote behoefte aan intimiteit en goedkeuring. Ze kunnen te afhankelijk worden van hun partner en worstelen met gevoelens van onzekerheid.
  Angstig-vermijdendErvaren een mix van het willen hebben van hechte relaties maar er ook bang voor zijn. Dit kan leiden tot een onvoorspelbare en instabiele relatiedynamiek.
  Afwijzend VermijdelijkDuwen anderen actief weg om hun onafhankelijkheid te bewaren, vaak ten koste van emotionele banden.

  Werken met een levenscoach

  Professionele begeleiding zoeken kan een game-changer zijn bij het aanpakken van de afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl. Een levenscoach kan op maat gemaakte strategieën en ondersteuning bieden om je te helpen zinvolle veranderingen aan te brengen. Op Life Architekturebieden we persoonlijke coaching om individuen te helpen op hun zelfontwikkelingsreis. Onze één-op-één sessies zijn gericht op het opbouwen van zelfvertrouwen, duidelijkheid en doelgerichtheid. We gebruiken evidence-based technieken om je te helpen je hechtingsstijl te begrijpen en gezondere relatiegewoonten te ontwikkelen.

  • Negatieve patronen identificeren en doorbreken.
  • Ontwikkelen van emotionele veerkracht en betere communicatievaardigheden.
  • Haalbare doelen stellen voor persoonlijke groei en relatieverbetering.

  A levenscoach kan ook consistente verantwoording en motivatie bieden, waardoor het gemakkelijker wordt om op schema te blijven. Als je klaar bent om je relaties en algehele welzijn te verbeteren, aarzel dan niet om contact op te nemen!

  Laatste gedachten

  Het begrijpen en aanpakken van een afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl is een reis die begint met bewustwording. Hoewel het een uitdaging kan vormen in relaties, kunnen praktische stappen en ondersteuning leiden tot een zinvolle verandering. Omarm het proces, en onthoud dat kleine, consistente inspanningen een significant verschil kunnen maken. Herken de patronen, zoek hulp als dat nodig is en neem proactieve stappen op weg naar gezondere, meer bevredigende relaties.

  Vaak gestelde vragen

  Wat is een afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl?

  Een afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl is een manier van omgaan met anderen waarbij individuen emotionele onafhankelijkheid voorop stellen en afstand nemen van hechte relaties.

  Hoe ontwikkelt een afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl zich?

  Deze gehechtheidsstijl ontwikkelt zich vaak als gevolg van ervaringen in de vroege kindertijd met emotioneel onbeschikbare of afwijzende verzorgers, waardoor het individu op zichzelf is aangewezen voor emotionele steun.

  Kan iemand met een afwijzende vermijdende gehechtheidsstijl veranderen?

  Ja, met zelfbewustzijn, open communicatie en professionele hulp zoals therapie of levenscoaching, kunnen individuen leren om gezondere relatiegewoonten te ontwikkelen.

  Hoe beïnvloedt afwijzende vermijdende gehechtheid romantische relaties?

  Personen met deze gehechtheidsstijl worstelen vaak met intimiteit en vertrouwen, wat leidt tot emotionele afstand en moeilijkheden bij het onderhouden van romantische relaties.

  Welke methoden zijn effectief voor het managen van afwijzende vermijdende gehechtheid?

  Effectieve methoden zijn onder meer zelfbewustzijn, open communicatie, therapie, mindfulness technieken, en het opbouwen van relaties met veilig gehechte individuen.