man at desk holding head, signs of work Frustration and stress

Werkfrustratie, stress en boosheid overwinnen

citaat door Bayu Prihandito van Life Architekture gerelateerd aan werk frustratie

Belangrijkste opmerkingen

 • Werkfrustratie kan onder controle worden gehouden door realistische doelen te stellen, effectief te communiceren, steun te zoeken, mindfulness te beoefenen en professionele hulp te zoeken als dat nodig is.
 • Frustratie kan worden omgezet in productiviteit door duidelijke doelen te stellen, positieve werkgewoonten te ontwikkelen, te streven naar continu leren, veerkracht te omarmen en een positieve mindset te behouden.
 • Life Architekture biedt een op maat gemaakt coachingprogramma van 3 maanden dat strategieën biedt om met werkfrustratie om te gaan en deze om te zetten in productiviteit.
 • Werkfrustratie is een universeel gevoel - iedereen ervaart het wel eens in zijn carrière. Denk in jouw geval even na:

  • Wat is/was jouw grootste frustratie op het werk?
  • Ging het over een specifieke situatie, iets wat je deed of wat je manager zei?
  • Voelde je boosheid of stress?

  Je frustratie begrijpen

  In de kern draait het bij werkfrustratie om een gevoel van teleurstelling of ontevredenheid als gevolg van onvervulde verwachtingen in je professionele leven. Of het nu te maken heeft met je persoonlijke werkprestaties, gedrag van je collega's of zelfs de structuur en cultuur van de organisatie - elke discrepantie leidt tot een gevoel van ontevredenheid dat van persoon tot persoon verschilt, maar dezelfde knelpunten heeft met betrekking tot de belangrijkste triggers. 

  Hoe iemand gefrustreerd kan raken

  • Onrealistische doelen op het werk, waardoor dingen onmogelijk lijken om te bereiken
  • Gebrek aan steun van managers voor specifieke dingen of ideeën die je aanbiedt
  • Werken in een giftige en ongezonde omgeving zonder voldoende stimulans, waardoor iedereen zich verveeld voelt
  • Overmatige stimulatie leidt tot een burn-out door de overweldigende druk en werkdruk van je manager

  De effecten op je mentale gesteldheid en gevoelens

  De negatieve effecten van dergelijke werkfrustraties zijn talrijk en veroorzaken gevoelens van angst die uitmonden in stress, waardoor de productiviteit onvermijdelijk daalt en er ontevredenheid bijkomt. 

  Uiteindelijk verergeren de naweeën - soms uitmondend in mentale gezondheidsproblemen zoals een burn-out. Maar door proactief te zijn en de oorzaken van werkfrustratie bij de wortel aan te pakken, kun je een positieve verandering teweegbrengen.

  Maar hoe herkennen we wanneer we gefrustreerd zijn op het werk? Wat zijn de signalen waar we op moeten letten?

  Tekenen van werkfrustratie en boosheid

  infographic over tekenen van werkfrustratie en boosheid

  Effectief omgaan met frustrerende situaties begint met het herkennen van de signalen die eraan voorafgaan. Het is essentieel dat je deze signalen opmerkt, waaronder de volgende:

  1. Verminderde motivatie en prestaties - Als je problemen ondervindt bij het opstarten van taken of een afname in je werkprestaties waarneemt, is het mogelijk dat werkfrustratie het onderliggende probleem is.

  2. Toegenomen prikkelbaarheid - Het komt vaak voor dat mensen geïrriteerd raken wanneer ze geconfronteerd worden met bronnen van frustratie. Waarschijnlijk merk je dat je steeds meer geïrriteerd of geïrriteerd raakt door kleine ongemakken. En gevoeliger bent voor kritische feedback en beoordelingen.

  3. Veranderingen in stemming of gedrag - Je zou veranderingen in stemming of aanpassingen in gedragspatronen kunnen opmerken, zoals een verminderde interesse in groepsactiviteiten en een toegenomen neiging tot uitstelgedrag.

  4. Fysieke symptomen - In sommige gevallen kan chronische frustratie zich lichamelijk uiten, wat resulteert in verschijnselen zoals hoofdpijn, slapeloosheid of andere gezondheidsproblemen die met stress te maken hebben.

  5. Negatieve houding ten opzichte van werk - Aanhoudende gevoelens van cynisme of negativiteit ten opzichte van iemands baan of werkplek kunnen wijzen op de aanwezigheid van werkgerelateerde frustratie.

  Houd er rekening mee dat gefrustreerd zijn een verschillend effect heeft op individuen en dat er andere indicaties kunnen opduiken naast de indicaties die hierboven zijn opgesomd. Als je jezelf identificeert met een van de eerder genoemde uitingen, is het sterk aan te raden om proactief stappen te ondernemen om deze emoties aan te pakken.

  Effectieve doelen om in balans te blijven

  infographic over hoe werk in balans te houden

  Het idee hier is om eerst te beginnen met introspectie door je gevoelens te herkennen wanneer ze opkomen. De volgende stap is het onderzoeken van de redenen achter die emoties, gevolgd door het implementeren van oplossingen die de gevolgen ervan kunnen beperken. Overweeg om deze benaderingen te integreren:

  1. Stel realistische doelen - In veel gevallen ervaren mensen stress op het werk omdat ze zichzelf onhaalbare doelen stellen. Om dit probleem te voorkomen, moet je taken formuleren die hun capaciteiten uitdagen zonder hun grenzen te overschrijden. Bovendien kan het waardevol zijn voor het moreel om de tijd te nemen om elke bereikte mijlpaal te vieren.

  2. Effectief communiceren - Raak je gefrustreerd door het gedrag van collega's of collega's op het werk? Misschien heb je baat bij het implementeren van open en respectvolle communicatie praktijken. Door uw gevoelens constructief en assertief te uiten en tegelijkertijd verwijten of kritiek te vermijden. Je kunt gezondere interacties op de werkplek bevorderen.

  3. Zoek steun - Overweldiging kan iedereen overkomen en als dat gebeurt, is het belangrijk dat u er niet alleen voor staat. Hulp zoeken bij vertrouwde collega's en mentoren of gebruikmaken van professionele diensten zoals leiderschapstrainingen en programma's voor werknemersbetrokkenheid kunnen nuttig zijn om effectief met deze gevoelens om te gaan.

  4. Oefen Mindfulness en zelfzorg - Het bevorderen van een algeheel gevoel van rust en een evenwichtige mentale toestand kan worden vergemakkelijkt door praktijken zoals meditatie, yoga of het nemen van regelmatige mindfulness pauzes tijdens je werkdag.

  5. Overweeg professionele hulp te zoeken - Wanneer frustratie je dagelijks leven aanzienlijk begint te beïnvloeden, is het van cruciaal belang om professionele hulp te zoeken. Life coaches kunnen cruciale steun en begeleiding bieden tijdens deze moeilijke periodes.

  De toepassing van deze effectieve strategieën is de sleutel tot het beheersen van frustraties op het werk en het benutten ervan voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.

  Hoe positieve werkgewoonten ontwikkelen

  infographic over nieuwe werkgewoonten

  Frustratie heeft vaak een pessimistische inslag, maar het kan ook worden gebruikt als een invloedrijke stimulans voor zowel het verhogen van de productiviteit als het bevorderen van persoonlijke groei. Overweeg hiervoor technieken als:

  1. Stel duidelijke doelen - Begin met te bepalen wat u wilt bereiken. Verdeel deze doelen vervolgens in behapbare taken en prioriteer ze op basis van urgentie en belang. Dit kan een gevoel van controle geven, gevoelens van frustratie verminderen en de productiviteit verhogen.

  2. Positieve werkgewoonten ontwikkelen - Een consistente routine is de sleutel tot effectief omgaan met frustraties. Het is aan te raden om tijdmanagementstrategieën te overwegen zoals de Pomodoro techniek of positieve gewoonten aan te nemen zoals consequent bewegen en een uitgebalanceerd dieet.

  3. Streef naar continu leren - Laat je niet neerhalen door moeilijke taken. Omarm ze in plaats daarvan als een gelegenheid voor zelfverbetering en ontdekking. Profiteer van deze momenten door manieren te vinden waarop je je competentie kunt verbeteren of je effectiviteit kunt vergroten door frustratie om te zetten in groeimogelijkheden.

  4. Omarm veerkracht - Eén manier om frustratie succesvol om te zetten in productiviteit vereist het cultiveren van veerkracht. Een cruciaal aspect hiervan is leren hoe je obstakels niet moet zien als wegversperringen, maar als kansen om vaardigheden op te bouwen en jezelf te ontdekken. Als we in staat zijn om ons aan te passen en uit te blinken, zelfs onder druk. Onze frustraties worden krachtige middelen voor motivatie en vooruitgang.

  5. Een Positieve instelling - Het is niet ongewoon om je gefrustreerd te voelen als de resultaten niet aan de verwachtingen voldoen; maar in plaats van te herkauwen over pessimisme, kun je je beter concentreren op het waarderen van positieve aspecten in jezelf of je omgeving. Een dankbare mentaliteit heeft de kracht om standpunten te veranderen en spanningen te verminderen.

  Laatste gedachten

  Omgaan met werkfrustratie kan vaak uitdraaien op een uitdagende taak die externe input vereist voor optimale resultaten. Op Life Architektureontwikkelen we een aanpak op maat die individuen en professionals ondersteunt bij het omgaan met deze emoties en tegelijkertijd een bevredigend carrièrepad biedt. Met de tools die je tijdens ons programma krijgt aangereikt, kun je de signalen van mogelijke ontevredenheid over je werk herkennen en boosheid of werkstress loslaten. Het omzetten van obstakels op de werkplek in kansen is de sleutel tot persoonlijke groei.

  Vaak gestelde vragen

  Wat is werkfrustratie?

  Werkfrustratie is een veel voorkomende emotionele reactie op obstakels, belemmeringen of alles wat de voortgang van het werk in de weg staat. Het komt meestal voort uit factoren zoals een gebrek aan controle, het gevoel ondergewaardeerd te worden, een te hoge werkdruk of onduidelijke verwachtingen van het werk.

  Hoe kan werkfrustratie jou beïnvloeden?

  Werkfrustratie kan leiden tot stress, verminderde productiviteit, ontevredenheid en zelfs een burn-out als er niet effectief mee wordt omgegaan. Het kan ook een negatieve invloed hebben op de relaties met collega's en de algehele werkprestaties.

  Hoe kun je omgaan met frustratie en boosheid op het werk?

  Omgaan met frustratie en boosheid op het werk omvat strategieën zoals diep ademhalen, mindfulness, steun zoeken en de communicatie verbeteren. Het is ook belangrijk om regelmatig pauzes te nemen en een gezonde balans tussen werk en privé te bewaren.

  Hoe kan frustratie worden omgezet in productiviteit?

  Frustratie kan worden gekanaliseerd in productiviteit door duidelijke doelen te stellen, positieve werkgewoonten te ontwikkelen, te streven naar continu leren, veerkracht te omarmen en een positieve mindset te behouden.

  Hoe kan Life Architekture helpen bij het omgaan met werkfrustratie?

  Life Architekture biedt een op maat gemaakt coachingsprogramma van 3 maanden dat strategieën biedt voor het stellen van effectieve doelen, het ontwikkelen van positieve werkgewoonten, het opbouwen van veerkracht en het omgaan met werkfrustratie. Het programma helpt mensen om frustratie om te zetten in productiviteit en een bevredigend werkleven te creëren.