outline of a head, wit two post it, happy and sad on top of thin ropes, orange background

De emotionele cyclus van verandering begrijpen

citaat door Bayu Prihandito van Life Architekture gerelateerde emotie

Belangrijkste opmerkingen

 • De emotionele cyclus van verandering biedt een routekaart om door de emoties te navigeren die gepaard gaan met persoonlijke of professionele veranderingen. Dit bevordert een beter emotioneel beheer en persoonlijke groei.
 • Emotionele intelligentie speelt een cruciale rol in het managen van de emotionele cyclus van verandering, door mensen te helpen hun emoties te herkennen, begrijpen en managen tijdens elke fase van de cyclus.
 • Praktische strategieën zoals het herkennen en valideren van emoties, het beoefenen van mindfulness, het benutten van ondersteunende netwerken, zelfzorg en openstaan voor leren kunnen mensen helpen om effectief door de emotionele cyclus van verandering te navigeren.
 • Verandering is een constant aspect van het leven dat iedereen wel eens treft; emotioneel reageren op verandering kan echter verschillende aspecten positief of negatief beïnvloeden, zoals besluitvormingsvaardigheden of het algehele gevoel van welzijn tijdens de persoonlijke ontwikkeling.

  De Emotionele cyclus van verandering biedt mensen de nodige hulpmiddelen om te navigeren door emotionele reacties die gepaard gaan met veranderingen tijdens een carrièreverandering, belangrijke aanpassingen in hun levensstijl of persoonlijke groei. Het is een intrigerend concept dat diepgaand begrip verdient.

  In dit artikel gaan we gedetailleerd in op dit onderwerp en laten we zien hoe het ons kan helpen een bevredigend bestaan te leiden.

  De emotionele cycli begrijpen

  twee contouren van gezichten getekend op krijtbord, één geel, één wit, beide verbonden met gele lijn

  Psychologen Don Kelley en Daryl Conner ontwikkelden het Emotional Cycle of Change-model, dat uitlegt hoe mensen emotioneel reageren als ze veranderingen in hun leven ondergaan. Dit proces beweegt zich van ongeïnformeerd optimisme naar voltooiing tijdens verschillende stadia die sterke pieken of dalen met zich mee kunnen brengen in verband met verandering. Door deze cyclus als leidraad te gebruiken, ontwikkelen we een veranderde routekaart die helpt bij het navigeren door de verschillende emoties die gepaard gaan met het doorvoeren van veranderingen.

  Kennis opdoen over deze fasen zorgt voor een groter zelfbewustzijn - een essentieel onderdeel van emotionele intelligentie. Deze kennis biedt de mogelijkheid tot effectief management in overgangs- of moeilijke tijden wanneer dat het meest nodig is - het bevordert beter emotioneel management in moeilijke tijden door de inherente mindfulness component. Mensen ervaren deze fasen over het algemeen verschillend, wat betekent dat er geen definitieve opeenvolging of tijdschema's bij dit proces betrokken zijn.

  Als we echter weten hoe de verschillende stappen onze reactie op verschillende scenario's met betrekking tot verandering beïnvloeden, krijgen we meer inzicht in de beschikbare hulpmiddelen voor persoonlijke groeimogelijkheden - op voorwaarde dat we deze emoties beheersen in plaats van ze helemaal uit de weg te gaan. Het ontwikkelen van bewustzijn helpt bij het verbeteren van de controle over reacties en vergemakkelijkt het nemen van bewuste beslissingen op basis van levensdoel.

  De emotionele cyclus van verandering - 5 fasen

  infographic met betrekking tot de 5 stadia van de emotionele cyclus van verandering

  De emotionele cyclus van verandering vertegenwoordigt de verschillende emoties die worden ervaren tijdens verandering en beschrijft een opeenvolging van verschillende stadia. Deze omvatten ongeïnformeerd optimisme, geïnformeerd pessimisme, hoopvol realisme en geïnformeerd optimisme voordat ze uiteindelijk leiden tot voltooiing. Voor een beter begrip zullen we deze stadia een voor een uitsplitsen.

  Ongeïnformeerd optimisme

  Soms begint de reis naar transformatie met wat bekend staat als 'Uongeïnformeerd optimisme'. In deze fase raken mensen opgewonden en gestimuleerd door de vooruitzichten van veranderingen. De mogelijke hindernissen worden vaak genegeerd, omdat de aandacht alleen uitgaat naar de voordelen die verandering teweeg kan brengen. Het is een stadium dat ook naïviteit en onderschatting van obstakels kan laten zien.

  Geïnformeerd pessimisme

  Overgang naar een periode die wordt aangeduid als 'Geïnformeerd Pessimismekomen we twijfels, angsten en onzekerheden te midden van echte uitdagingen tijdens veranderingsprocessen. Zodra het aanvankelijke enthousiasme overgaat in de daadwerkelijke werkvereisten die nodig zijn voor een transformatie, is het normaal dat we onze veerkracht in twijfel trekken of dat we zelfs gaan denken aan opgeven. Ondanks het feit dat het een uitputtende bezigheid is, dient het moedig aangaan van deze strijd een fundamenteel doel, namelijk het bevorderen van persoonlijke krachtversterking.

  Hoopvol realisme

  Doorzetten bij uitdagingen en ons langzaam aanpassen aan veranderingen brengt ons in een fase die bekend staat als '...Hoopvol Realisme'. In deze fase beginnen we resultaten te zien van onze inspanningen die zowel het moreel als de motivatie een boost geven. Ondanks de resterende obstakels wordt ons vermogen om ze te overwinnen groter, wat plaats maakt voor een hernieuwd gevoel van hoop en veerkracht. Deze periode markeert een keerpunt in de cyclus als het vertrouwen in ons groeit terwijl onze perceptie van verandering begint te evolueren.

  Geïnformeerd optimisme

  Als er nieuwe veranderingen worden doorgevoerd in ons werk of dagelijks leven, is het essentieel dat we een staat bereiken die ''geïnformeerd optimisme'' wordt genoemd.Geïnformeerd Optimisme'. Dit treedt op wanneer mensen zich geleidelijk aanpassen aan overgangen en bij elke stap meer vertrouwen krijgen. Naarmate ze zich meer op hun gemak voelen in de nieuwe manier van doen, ervaren ze substantiële voordelen en een groter zelfbewustzijn.
  In deze fase is er geen ruimte voor overmoed - wat hun hoopvolle kijk op de dingen in stand houdt, is gebaseerd op realtime observaties en positieve resultaten die tot dan toe zijn bereikt. Door te leren van worstelingen in het verleden zijn ze voorbereid op eventuele toekomstige wegversperringen.

  Voltooiing

  Tijdens de 'Voltooiing' fase van de emotionele cyclus van verandering worden nieuw aangenomen gewoonten een tweede natuur - wat resulteert in gevoelens van voldoening en voltooiing, terwijl lastige emoties uit eerdere fasen worden verdrongen. Als iemand nadenkt over de vooruitgang die hij heeft geboekt tijdens zijn reis naar transformationele verandering, stijgt er in hem een waardering op voor wat hij heeft bereikt.
  Vergeet echter niet dat dit proces niet altijd rechtlijnig is; soms vindt vooruitgang stapsgewijs plaats op verschillende niveaus, terwijl andere keren stappen overslaan op een natuurlijke manier gebeurt tijdens deze cyclische patronen.

  Het omarmen van mindfulness is dus cruciaal om je bewust te blijven en onderweg alle gerelateerde emoties te kunnen hanteren. Mindfulness tijdens dit proces biedt mogelijkheden voor zelfontdekking - het leert ons onze innerlijke kracht, veerkracht en aanpassingsvermogen buiten onze eerste comfortzones.

  Wat kunnen we doen om efficiënt door deze emotionele fasen van verandering te bewegen?

  Invloed en succes van Kübler-Ross op de emotionele cyclus van verandering

  Profielfoto van Elisabeth Kübler-Ross

  Elisabeth Kübler-Ross wordt gecrediteerd voor het ontwikkelen van de "Vijf stadia van rouw" theorie zoals deze vandaag de dag is, oorspronkelijk bedoeld om terminaal zieke mensen te troosten, maar uitgegroeid tot een allesomvattend model dat ook betrekking heeft op andere vormen van verlies of transformatie. Ontkenning, woede, onderhandelen, depressie, acceptatie zijn de fundamentele stadia, een zeer bekend pad voor degenen die ook kijken naar een cyclus van emotionele verandering.

  Deze gelijkenis overbrugt de kloof tussen de theorie van Kübler-Ross en de emotionele cyclus van verandering, waardoor het gemakkelijker wordt om er doorheen te navigeren. De meeste veranderingen zijn verbonden met een soort verlies in ons leven, dingen waar we ons ooit prettig bij voelden of voorspelbaarheid in verband met het leven.

  Het herkennen van deze band kan leiden tot een meer doordachte benadering van elke verandering. Ik realiseerde me dat een diepgaand begrip van onze emotionele reacties bij het doorstaan van grote veranderingen iemands veerkracht exponentieel verbetert.

  De rol van emotionele intelligentie in de cyclus van verandering

  Emotionele intelligentie (EQ) speelt een cruciale rol bij het doorstaan van veranderingen. Het vereist het herkennen, begrijpen en ondersteunen van niet alleen je eigen emoties maar ook die van anderen - iets wat heel relevant is voor het omgaan met de uitgebreide emotionele cyclus die veranderingen met zich meebrengen. Een hoog niveau van EQ kan ons in wezen helpen bij het herkennen van de emoties die we tegenkomen in elke fase van de veranderingscycli - door zelfbewustzijn toe te voegen dat waardevol inzicht genereert in hoe we reageren op overgangen onder verschillende omstandigheden.

  Het geeft ons meer controle over onze reacties, omdat het zelfmanagementtechnieken inhoudt door iemands gevoelens te reguleren, ongeacht de stressfactoren waarmee hij of zij te maken kan krijgen tijdens ingewikkelde fasen van het ondergaan van veranderingen. EQ heeft ook te maken met sociaal inzicht, waarbij relatiebeheer een onmiskenbare rol speelt bij het samenwerken met andere individuen die vastzitten in transities, of het nu gaat om interpersoonlijke connecties of werkgerelateerde scenario's.

  Het begrijpen van andermans emoties en het omgaan met die van jezelf kan het veranderingsproces soepeler en minder ingewikkeld maken. Zoals ik heb besproken in een van mijn vorige posts over emotionele volwassenheid vs emotionele intelligentieHet verbeteren van EQ is een reis die persoonlijke groei vereist en een duidelijke weg naar ontwikkeling - waardoor die reis uiteindelijk veel krachtiger wordt voor alle individuen die een veranderingstraject ingaan.

  Praktische tips om succesvol door de emotionele cyclus van verandering te navigeren

  infographic die uitlegt hoe je door de emotionele cyclus van verandering kunt navigeren

  Het aangaan van een reis van persoonlijke of professionele verandering brengt een breed scala aan emoties met zich mee die een delicate behandeling vereisen. Door beproefde technieken voor het beheersen van je stemming toe te passen, kun je vol vertrouwen door elke fase van deze veranderingscyclus bewegen.

  1. Erken en waardeer je emoties: Het is normaal om door een wervelwind van emoties te gaan wanneer je belangrijke veranderingen ondergaat. In plaats van deze gevoelens weg te wuiven of te onderdrukken, is het cruciaal om ze te erkennen en te legitimeren. Je emoties erkennen emoties en gevoelens is de eerste stap om ze effectief te beheersen.
  2. Beoefen Mindfulness: Als je je zorgen maakt over wat je te wachten staat, kan het toepassen van mindfulnesstechnieken een effectief hulpmiddel zijn om stressniveaus te beheersen. In plaats van negatieve emoties te negeren of te onderdrukken, streven mensen die mindfulness beoefenen ernaar zich meer bewust te worden van hun huidige gedachten en stemmingen, zonder een oordeel te vellen over zichzelf of anderen. Door regelmatig met deze technieken bezig te zijn, kunnen we een groter vermogen ontwikkelen om in het moment te leven, terwijl we ook meer gemak vinden in het omgaan met de uitdagingen van het leven.
  3. Maak gebruik van je ondersteunende netwerk: Verandering kan ons soms overweldigd en alleen laten voelen. Toch is het essentieel dat we ons niet laten opslokken door deze negatieve gevoelens. Laten we ons in plaats daarvan wenden tot onze dierbaren of een zorgzame coach als we emotionele steun en begeleiding zoeken tijdens dit transformatieve proces.
  4. Zelfzorg is essentieel: Het lijdt geen twijfel dat perioden van verandering psychologisch uitdagend kunnen zijn voor individuen vanwege de versterking van gevoelens die gepaard gaan met de blootstelling aan iets nieuws of iets dat onzeker is. Om deze moeilijkheden effectief aan te pakken, zou het verstandig zijn om je zorgvuldig te richten op het nemen van stappen die zelfzorg op meerdere niveaus aanmoedigen. Enkele suggesties zijn ervoor te zorgen dat je elke dag goede voedingsgewoonten aanhoudt door te zoeken naar een optimale balans in de voedingskeuzes die je maakt; het aannemen van consistente patronen van lichaamsbeweging die de algehele gezondheid bevorderen; en last but not least regelmatig aandacht besteden aan het verkrijgen van een verkwikkende slaap die na verloop van tijd kan helpen bij veerkracht.
  5. Blijf openstaan voor leren: Persoonlijke ontwikkeling kan plaatsvinden in elke fase van de emotionele cyclus van verandering. Uitdagingen en tegenslagen omarmen als kansen voor kennis is noodzakelijk om groei te bereiken.

  Laatste gedachten

  Succesvol navigeren door de emotionele cyclus van verandering kan een uitdaging zijn, omdat er vaak verschillende emoties worden ervaren tijdens iemands reis. Toch is het belangrijk om te onthouden dat dit een alledaags proces is in het leven; daarom leidt het hebben van het juiste niveau van zelfbewustzijn en het toepassen van emotionele intelligentie samen met werkbare copingstrategieën tot succes bij het navigeren door dit alles.

  Op Life Architekturezijn we er om je door deze reis te begeleiden en je de nodige hulpmiddelen en technieken te bieden om je persoonlijke en professionele transformaties te versterken.

  Verandering is een onmisbaar onderdeel van de ontwikkeling van groei die leidt tot een doelgericht leven. Omarm deze reis van harte, want elke stap in de emotionele cyclus van verandering geeft aan dat je vooruitgang boekt op weg naar meer veerkracht en meer begrip voor jezelf.

  Vaak gestelde vragen

  Wat is de emotionele cyclus van verandering?

  De emotionele cyclus van verandering is een concept dat de reeks emoties beschrijft die mensen ervaren als ze door een periode van verandering gaan. Hij bestaat uit vijf fasen: ontkenning, boosheid, onderhandelen, depressie en acceptatie.

  Hoe kan ik door de emotionele cyclus van verandering navigeren?

  Om de emotionele cyclus van verandering te doorlopen, moet je je emoties erkennen en valideren, mindfulness beoefenen, je ondersteuningsnetwerk gebruiken, voor jezelf zorgen en open blijven staan om te leren. Elke fase van de cyclus biedt mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

  Hoe beïnvloedt het model van Kübler-Ross de emotionele cyclus van verandering?

  Het model van Kübler-Ross, ook bekend als de vijf fasen van rouw, was van grote invloed op de emotionele cyclus van verandering. De fasen van de cyclus van verandering weerspiegelen die van het model van Kübler-Ross en laten zien hoe mensen veranderingen emotioneel op een vergelijkbare manier verwerken als verdriet.

  Wat is de rol van emotionele intelligentie in de cyclus van verandering?

  Emotionele intelligentie speelt een cruciale rol in het managen van de emotionele cyclus van verandering. Emotionele intelligentie helpt mensen om hun emoties in elke fase van de cyclus te herkennen, te begrijpen en te beheersen, waardoor ze effectiever door veranderingen kunnen navigeren.

  Wat zijn enkele praktische tips om door de emotionele cyclus van verandering te navigeren?

  Enkele praktische tips zijn: je gevoelens erkennen en uiten, mindfulness beoefenen, een ondersteunend netwerk onderhouden, lichamelijk actief blijven, nieuwe vaardigheden leren en open blijven staan voor de kansen die verandering kan brengen.