A guy sitting alone at a table, looking sad and deep in thoughts of "I don't deserve to be happy

Ik verdien het niet om gelukkig te zijn: 8 redenen en hoe ze te overwinnen

Belangrijkste opmerkingen

 • Geluk is niet voorbehouden aan degenen die het 'verdienen'; het is een gemoedstoestand die voor iedereen toegankelijk is, waarvoor zelfcompassie nodig is en de bereidheid om ons authentieke zelf te omarmen.
 • Overtuigingen van onverdiende geluk overwinnen betekent de confrontatie aangaan met zelftwijfel, maatschappelijke druk en trauma's uit het verleden, terwijl je positieve mentale feedbacklussen en zelfzorgpraktijken voedt.
 • De reis naar het gevoel dat je geluk verdient wordt gekenmerkt door het begrijpen en ontmantelen van de last van perfectionisme en schuld, waardoor je uiteindelijk een vreugdevoller leven kunt leiden.

Heb je ooit zo'n ochtend gehad waarop je wakker wordt, de zon schijnt en de vogels zingen, maar in plaats van dankbaar te zijn voor deze nieuwe dag, word je vertroebeld door een gedachte: "Ik verdien het niet om gelukkig te zijn"? Geloof me, het lijkt misschien alsof iedereen het voor elkaar heeft, maar onderliggend worstelen velen met ditzelfde gevoel.

Het is een lastige overtuiging die vaak diep geworteld is in onze ervaringen uit het verleden, angsten en maatschappelijke druk. Het is alsof we voortdurend het gewicht dragen van onze fouten uit het verleden, mislukkingen of kwetsende woorden van anderen. En daar sta je dan, terwijl je zwaar gebukt door het leven gaat, denkend dat je niets beters verdient.

Maar hier is het ding - geluk is geen prijs die wordt uitgedeeld aan degenen die het verdienen; het is een gemoedstoestand die je kunt bereiken!

Waarom je het gevoel hebt dat je geluk niet verdient en hoe je dit kunt tegengaan

een man zit voor zijn laptop en twijfelt aan zijn werk

1. De risico's van zelftwijfel

Twijfel aan jezelf is als een schaduw die je achtervolgt en fluistert dat je niet goed genoeg, niet slim genoeg of niet waardig genoeg bent voor geluk. Het is het interne verhaal dat je fouten blijft herhalen en je zelfvertrouwen en gemoedsrust ondermijnt. Maar waarom laten we ons leven dicteren door zelftwijfel?

Vaak is het geworteld in ervaringen uit het verleden - misschien een mislukking die definitief aanvoelde of kritiek die diepe sporen naliet. Deze momenten kunnen zich in onze psyche nestelen en onze overtuigingen over wat we verdienen vormgeven. Maar hier is iets om op te kauwen: je verleden bepaalt je toekomst niet. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan, maar essentieel om te begrijpen.

Hier zijn enkele strategieën om zelftwijfel te overwinnen:

 • Reflecteer op eerdere successen: Maak een lijst van je prestaties, hoe klein ook. Ze op papier zien kan een krachtige herinnering zijn aan je capaciteiten.
 • Daag negatieve gedachten uit: Als je aan jezelf twijfelt, trek dan de geldigheid ervan in twijfel.. Is er bewijs voor deze overtuiging of is het een oude tape die wordt afgespeeld?
 • Zoek feedback: Praat met vrienden of mentoren. Vaak zien zij sterke punten in ons die wij over het hoofd zien.

Onthoud dat zelftwijfel goed gedijt in het donker. Schijn er een licht op door de basis ervan in twijfel te trekken en je te richten op je sterke punten. Het gaat erom dat je jezelf opnieuw bedraadt en ruimte maakt voor het idee dat je het misschien, heel misschien, wel verdient om gelukkig te zijn ;)

Een man zit op zijn werkplek, omringd door stapels papier, overweldigd en moe van de verwachtingen van mensen.

2. Het gewicht van de verwachtingen van anderen

Heb je ooit het gevoel gehad dat je probeert te voldoen aan een onmogelijke norm, een norm die wordt gesteld door de mensen om je heen? Het is het gewicht van de verwachtingen van anderen, dat op je schouders drukt en dicteert hoe geluk er voor jou uit zou moeten zien. Het is proberen te passen in een mal die niet voor jou gemaakt is Wat natuurlijk leidt tot een gevoel van onwaardigheid als je je niet kunt meten.

Het probleem met verwachtingen is dat ze vaak meer te maken hebben met wat anderen van ons willen of nodig hebben, dan met wat ons echt vreugde brengt. Het creëert een ontkoppeling tussen het leven dat voelt authentiek voor ons en een die is uitvoeren voor de goedkeuring van anderen.

Begin met het volgende:

 • Identificeer je waarden: Wat is belangrijk voor jou? Inzicht in je eigen waarden kan je helpen om je leven te leiden in overeenstemming met je innerlijke kompas.
 • Leer nee te zeggen: Niet elke eis of verwachting heeft jouw ja nodig. Nee zeggen kan bevrijdend werken en een essentiële stap zijn in het terugwinnen van je geluk.
 • Creëer persoonlijke grenzen: Stel duidelijke grenzen met anderen. Het helpt je integriteit te behouden en geeft prioriteit aan je welzijn.

Het gewicht van de verwachtingen van anderen opheffen begint met dichter bij jouw waarheid te komen en de controle over jouw geluk op te eisen. Geef jezelf toestemming om anderen teleur te stellen in naam van je eigen vreugde. Het is niet egoïstisch; het is zelfrespect.

3. Angst voor het onbekende houdt je tegen

Angst voor het onbekende is voor velen een grote belemmering voor geluk. Het is het stemmetje in je hoofd dat zegt: "Wat als ik faal?" of "Wat als het niet lukt?" Deze angst kan je verlammen en je ervan weerhouden de ervaringen en veranderingen na te streven die tot echt geluk kunnen leiden.

"Een reis van duizend mijl begint met één enkele stap." - Lao Tzu

Je angst overwinnen begint met de erkenning dat angst voor het onbekende een normaal onderdeel is van onze menselijke ervaring. Maar het zou niet je drijfveer moeten zijn om beslissingen te nemen. Probeer het volgende:

 • Omarm verandering: Zie verandering niet als een bedreiging maar als een kans voor groei en nieuwe ervaringen. Verandering is een van de constanten van het leven en het omarmen ervan kan leiden tot ongeëvenaarde groei.
 • Neem kleine risico's: Begin met kleine risico's die beheersbaar aanvoelen. Succes in deze kleinere dingen kan vertrouwen opbouwen om grotere uitdagingen aan te gaan.
 • Zoek steun: Deel je angsten met iemand die je vertrouwt. Soms kan het uitspreken van je zorgen de kracht ervan verminderen en duidelijkheid verschaffen.

Angst voor het onbekende zal misschien nooit helemaal verdwijnen, maar het hoeft je leven niet te dicteren. Door het te erkennen en kleine, maar moedige stappen te nemen, ben je al op weg om jezelf te bewijzen dat je het inderdaad verdient om gelukkig te zijn.

Een man staat tussen de mensen en kijkt verloren in zijn gedachten over negatieve feedback.

4. Negatieve mentale feedbacklus

Een negatieve mentale feedbacklus is alsof je vastzit aan eindeloze ontmoedigende gedachten, waarbij elke negatieve gedachte de volgende versterkt, waardoor je gevangen zit in een cyclus waar je onmogelijk aan kunt ontsnappen. Dit kan ervoor zorgen dat het concept van geluk aanvoelt als een verre, onbereikbare droom, waardoor de overtuiging dat je het niet verdient nog sterker wordt.

Maar wat als we de cyclus zouden kunnen doorbreken? De sleutel is het onderbreken van deze negatieve lussen en het introduceren van nieuwe, positieve gedachtepatronen. Het klinkt misschien uitdagend, maar kleine veranderingen kunnen na verloop van tijd aanzienlijke resultaten opleveren.

 • Dankbaarheid beoefenen: Begin of eindig je dag met het noteren van drie dingen waar je dankbaar voor bent. Dankbaarheid kan je focus verleggen van wat er ontbreekt naar wat er in overvloed is.
 • Mindfulness: Mindful zijn, hetzij door meditatie of gewoon door je omgeving met een frisse blik te observeren, kan je in het heden laten staan, waardoor je minder lang stilstaat bij mislukkingen in het verleden of bang bent voor de toekomst.
 • Positieve Affirmaties: Ga negatieve gedachten tegen met positieve affirmaties. Het herhalen van affirmaties zoals "Ik ben het geluk waard" kan je interne dialoog veranderen.

Loskomen van een negatieve mentale feedbacklus draait allemaal om het creëren van ruimte voor nieuwe gewoonten en gedachten.

Een stel in een giftige relatie, ruziënd over kleine dingen

5. Het trauma van vroegere giftige relaties

Net als littekens die vervagen maar nooit helemaal verdwijnen, kunnen giftige relaties afdrukken achterlaten in onze psyche. Deze relaties, die vaak gekenmerkt worden door manipulatie, negativiteit en emotionele stress, komen ook voort uit schadelijke overtuigingen over onze waarde van liefde en geluk. De sleutel tot het terugwinnen van je geluk na het meemaken van zulke relaties is niet snel of gemakkelijk, maar het is ontegenzeggelijk de moeite waard. Dit is hoe je kunt beginnen:

 • Erken de pijn: Het erkennen van de pijn die deze relaties hebben veroorzaakt is de eerste stap naar genezing. Het is oké om te rouwen om het verlies van wat je hoopte dat de relatie zou kunnen zijn.
 • Zoek steun: Neem vertrouwde vrienden in vertrouwen of overweeg professionele hulp. Genezen is een reis die je niet alleen hoeft te doen.
 • Herbouw je eigenwaarde: Begin met het proces om je waarde los te koppelen van de relatie. Doe activiteiten waardoor je je goed voelt over jezelf en die je gevoel van eigenwaarde versterken.

Het trauma van giftige relaties achter je laten gaat over herkennen wat je waard bent, begrijpen dat ervaringen uit het verleden je toekomstige potentieel voor geluk niet bepalen, en vasthouden aan de overtuiging dat je het absoluut verdient om gelukkig te zijn!

Een man die zich onverdiend voelt en stilletjes wegloopt

6. Het gevoel hebben dat je niets verdient door een gebrek aan prestaties

In een wereld waarin succes voortdurend in de schijnwerpers staat, is het gemakkelijk om te vervallen in de valkuil om onze eigenwaarde af te meten aan de hand van een checklist van prestaties. Wanneer de vooruitgang niet snel genoeg aan de verwachtingen voldoet, sluipen gedachten binnen dat we het geluk niet verdienen. Deze overtuiging gaat echter voorbij aan een cruciaal detail: geluk en waarde worden niet verdiend door externe prestaties maar gecultiveerd van binnenuit.

"Streef er niet naar om een succes te zijn, maar eerder om van waarde te zijn." - Albert Einstein

Deze verschuiving in perspectief van prestatie naar waarde kan transformatief zijn in het ontwikkelen van je eigenwaarde en, bijgevolg, geluk.

 • Focus op inspanning boven resultaat: Erken en vier de moeite die je in taken steekt, niet alleen het uiteindelijke resultaat. De inspanning weerspiegelt je toewijding en doorzettingsvermogen.
 • Omarm kleine overwinningen: Elke dag biedt mogelijkheden voor kleine overwinningen. Door deze te erkennen kun je momentum en zelfvertrouwen opbouwen.
 • Herdefinieer Succes: Definieer wat succes voor jou betekent, niet volgens maatschappelijke normen. Persoonlijke voldoening is een duurzamere bron van geluk.

Vergeet niet dat je waarde niet afneemt door iemands onvermogen om te zien wat je waard bent, inclusief je eigen waarde. In plaats daarvan helpt het verschuiven van je focus van wat je hebt bereikt naar wie je bent om de overtuiging te doorbreken dat je geen geluk verdient.

De illusie van perfectionisme

Perfectionisme, met zijn valse beloften, komt vaak als een fata morgana, die zich steeds verder verwijdert naarmate we dichterbij denken te komen. Het is een meedogenloos streven dat geen ruimte laat voor fouten en dus ook niet voor geluk. De overtuiging dat geluk alleen komt na het bereiken van perfectie is niet alleen vermoeiend, het is fundamenteel fout.

De waarheid is dat imperfectie niet de antithese is van geluk; het is eerder het bewijs dat je leeft en het probeert. Het accepteren van onze gebreken, fouten en de rommelige, onvoorspelbare reis van het leven is waar echt geluk wortel begint te schieten.

 • Imperfecte actie: Onderneem actie, zelfs als die niet perfect is. Vooruitgang is beter dan stilstand onder het mom van perfectie.
 • Beoefen zelfcompassie: Wees net zo aardig voor jezelf als voor een vriend. Erken je inspanningen en vergeef je fouten.
 • Stel realistische doelen: Streef naar haalbare, concrete doelen die groei bevorderen zonder de druk om perfect te zijn.

Het loslaten van perfectionisme betekent niet dat je je normen moet verlagen; het betekent jezelf bevrijden van de slavernij van onbereikbare idealen. Het is in deze vrijheid dat geluk ruimte vindt om te groeien.

Een man die droevig glimlacht en zich schuldig voelt omdat hij prioriteit aan zichzelf geeft, alleen zittend op een evenement

De schuld van voorrang geven aan jezelf

In een maatschappij die zelfopoffering vaak verheerlijkt en zelfzorg onderwaardeert, kan het prioriteit geven aan je eigen behoeften schuldgevoelens met zich meebrengen. Dit schuldgevoel kan voorkomen dat je echt gelukkig bent, omdat voor jezelf zorgen als egoïstisch wordt gezien. Maar hier is de twist: zelfzorg gaat niet alleen over jou; het gaat over jezelf in een positie brengen waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn voor de mensen om je heen.

De reis naar prioriteit geven aan jezelf zonder schuldgevoel gaat over het begrijpen van de waarde van zelfbehoud en de rol die het speelt in holistische transformatie. Het gaat erom dat je erkent dat je niet uit een lege beker kunt schenken. Probeer evenwicht te vinden met de volgende tips:

 • Stel grenzen: Leer om vriendelijk nee te zeggen. Het is essentieel om je energie te behouden en je grenzen te respecteren.
 • Regelmatige zelfzorg: Maak tijd voor activiteiten die je geest aanvullen, of dat nu lezen, mediteren of wandelen is.
 • Communiceer uw behoeften: Open zijn over wat je nodig hebt kan schuldgevoelens verminderen en begrip kweken.

Laatste gedachten

Als je worstelt met de overtuiging dat 'Ik verdien het niet om gelukkig te zijnworden we geconfronteerd met verschillende interne en externe uitdagingen - van de echo's van fouten uit het verleden tot de druk van maatschappelijke verwachtingen, het idee van perfectionisme en het schuldgevoel dat gepaard gaat met zelfzorg. Toch zien we bij het onderzoeken en begrijpen van deze facetten een rode draad: geluk is geen verre, externe beloning, maar een licht dat van binnenuit groeit door zelfcompassie, veerkracht en de moed om ons authentieke zelf te omarmen.

Vaak gestelde vragen

Hoe kan ik loskomen van negatieve zelfpraat?

Om los te komen van negatieve zelfpraat moet je oefenen in mindfulness, je gedachten ombuigen naar positievere verhalen en activiteiten ondernemen die je zelfvertrouwen vergroten.

Waarom voel ik me schuldig als ik prioriteit geef aan mijn geluk?

Je schuldig voelen over het prioriteit geven aan geluk komt vaak voort uit culturele of maatschappelijke overtuigingen die zelfopoffering waarderen. Je realiseren dat zelfzorg essentieel is voor je welzijn helpt dit schuldgevoel te verminderen.

Kan perfectionisme mijn geluk negatief beïnvloeden?

Ja, perfectionisme kan geluk aanzienlijk belemmeren door het stellen van onbereikbare normen die leiden tot chronische ontevredenheid en zelfkritiek.

Hoe beïnvloedt angst voor het onbekende mijn gevoel van verdienste?

Angst voor het onbekende kan je gevoel van geluk verdienen beïnvloeden door je ervan te weerhouden risico's te nemen of veranderingen na te streven die kunnen leiden tot persoonlijke groei en voldoening.

Wat zijn enkele strategieën om om te gaan met het trauma van vroegere giftige relaties?

Strategieën zijn onder andere het erkennen van de pijn die de relatie heeft veroorzaakt, steun zoeken bij vertrouwde personen of professionals en actief werken aan het opbouwen van eigenwaarde en het stellen van gezonde grenzen.