man working on laptop, holding a cup, focused on what he can control

Concentreer je op wat je kunt beheersen - Herwin je macht

citaat door Bayu Prihandito van Life Architekture gerelateerd om focus te houden op wat je kunt beheersen

Belangrijkste opmerkingen

 • Focussen op wat we kunnen controleren, zoals onze acties, houding en reacties, kan leiden tot meer succes en minder stress.
 • Praktijken zoals mindfulness en het begrijpen van de neurowetenschappen achter controle kunnen ons vermogen om ons te richten op wat we kunnen controleren verbeteren.
 • Veel succesvolle mensen, zoals Serena Williams en Elon Musk, hebben laten zien hoe krachtig het is om zich te richten op wat ze kunnen controleren in hun vakgebied.
 • In het uitgestrekte landschap van het leven liggen veel factoren buiten ons bereik. We hebben geen controle over het weer, het verstrijken van de tijd of de acties en gedachten van andere mensen. Maar er is een gebied van invloed dat we wel kunnen beïnvloeden. kunnen onze acties, houdingen, reacties en inspanningen. Dit artikel gaat in op de kunst van het focussen op wat je kunt beheersen, een benadering die geworteld is in de wijsheid van de stoïcijnse filosofie en bewezen effectief is door psychologische studies. Het idee is eenvoudig maar transformerend: als je je energie verschuift naar de gebieden van je leven die je kunt beheersen, ga je word je de architect van je leven.

  Blijf bij ons terwijl we dit concept verkennen, met praktisch advies, inspirerende verhalen en hulpmiddelen om je te helpen deze essentiële levensvaardigheid onder de knie te krijgen.

  Waarom zouden we ons richten op wat we kunnen beheersen?

  woord focus gespeld op andere kleur achtergrond

  Mensen hebben een natuurlijke neiging om controle te zoeken. Het geeft een gevoel van zekerheid, comfort en voorspelbaarheid. We verlangen naar controle omdat het ons een veilig gevoel geeft in een onzekere wereld. Maar soms kan ons verlangen naar controle zich uitbreiden naar dingen die buiten onze invloed liggen, wat leidt tot frustratie en stress. De sleutel is om onze behoefte aan controle te kanaliseren naar gebieden die binnen onze macht liggen - ons gedrag, onze acties en onze houding.

  Maar waarom is deze verschuiving in focus zo essentieel?

  Het psychologisch perspectief

  Psychologisch gezien kan het focussen op wat we kunnen controleren ons welzijn en succes aanzienlijk beïnvloeden. Volgens onderzoek door psychologen heeft dit te maken met het concept van "controleplaatseen term bedacht door Julian Rotter in 1954. Iemand met een interne locus van controle gelooft dat hij de gebeurtenissen in zijn leven kan beïnvloeden, terwijl iemand met een externe locus van controle uitkomsten toeschrijft aan externe factoren zoals geluk of het lot.

  Studies tonen aan dat mensen met een sterke interne controle vaak een betere mentale gezondheid hebben, meer zelfmotivatie en een grotere prestatiemotivatie. Ze hebben de neiging om beter om te gaan met stressomdat ze geloven dat ze hun reacties kunnen controleren en actie kunnen ondernemen om hun situatie te verbeteren. Daarentegen kunnen mensen met een sterke externe locus van controle zich hulpeloos of overweldigd voelen wanneer ze geconfronteerd worden met uitdagende omstandigheden.

  Focussen op wat je kunt controleren helpt bij het cultiveren van een sterke interne locus van controle. Het bevordert veerkrachtbevordert een gevoel van empowerment en verbetert ons vermogen om de uitdagingen van het leven aan te gaan.

  Toepassingen in het echte leven

  Het principe om te focussen op wat we kunnen controleren is van toepassing op verschillende levensdomeinen. In persoonlijke relaties, bijvoorbeeld, kunnen we de acties of gevoelens van anderen niet controleren, maar we kunnen wel onze reacties en ons gedrag ten opzichte van hen controleren. Door dit te doen, kunnen we conflicten beter beheersen, gezondere relaties onderhouden en ons mentale welzijn beschermen.

  In ons professionele leven kunnen we markttrends, bedrijfsbeleid of het gedrag van collega's niet controleren. Maar we hebben wel controle over onze prestaties, werkethiek, voortdurend leren en hoe we met anderen omgaan. Deze focus kan leiden tot carrièregroei, werktevredenheid en verbeterde relaties op de werkplek.

  Op het gebied van gezondheid en welzijn hebben we geen controle over onze genetische aanleg, maar we hebben wel controle over onze levensstijlkeuzes - dieet, beweging, slaap en stressmanagement - die een belangrijke rol spelen in onze algehele gezondheid.

  Door onze energie te richten op datgene wat we kunnen beïnvloeden, boeken we zinvolle vooruitgang naar onze doelen en ervaren we meer voldoening en succes.

  Hoe je controle kunt uitoefenen: Praktische stappen

  Controle omarmen op de gebieden die echt binnen onze macht liggen, kan transformerend werken en leiden tot persoonlijke groeiveerkracht en tevredenheid. Maar hoe kunnen we onze aangeboren behoefte aan controle in de juiste richting sturen? Hier zijn drie praktische stappen.

  Identificeren wat je kunt controleren

  De eerste stap is onderscheid maken tussen wat je wel en niet kunt controleren. Dit onderscheid lijkt misschien eenvoudig, maar het vervaagt vaak in ons dagelijks leven. Begin met het opschrijven van punten van zorg in je leven. Verdeel ze vervolgens in twee categorieën: die waarover je controle hebt en die waarover je geen controle hebt.

  Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar een baan:

  • Je hebt geen controle over de arbeidsmarkt
  • Je hebt geen controle over het wervingsproces,
  • Je hebt geen controle over het aantal sollicitanten voor een functie.
  • Maar je kunt wel de ontwikkeling van je vaardigheden, het aantal sollicitaties dat je verstuurt, de kwaliteit van je cv en hoe goed je je voorbereidt op sollicitatiegesprekken.

  Deze oefening brengt helderheid en helpt je onderscheid te maken tussen beheersbare en oncontroleerbare factoren. Door de elementen te erkennen waar je geen controle over hebt, kun je energie besparen en stress verminderen. De focus kan dan verschuiven naar werkbare aspecten, waardoor je productief en oplossingsgericht kunt denken.

  Hoe kun je je focus verleggen

  Zodra je hebt geïdentificeerd wat je kunt controleren, is de volgende stap om je focus bewust naar deze gebieden te verschuiven. Deze stap vereist een verandering in mindset en houding.

  Wanneer zich een uitdagende situatie voordoet, vraag jezelf dan af, in plaats van te blijven stilstaan bij oncontroleerbare factoren, "Wat kan ik hieraan doen?" Concentreer je op werkbare oplossingen. Deze mentaliteitsverandering betekent niet dat je oncontroleerbare factoren moet negeren. Het betekent eerder dat je ze erkent en je vervolgens concentreert op je reactie en acties.

  In het voorbeeld van het zoeken naar een baan kun je je, in plaats van je zorgen te maken over de competitieve arbeidsmarkt, richten op het verbeteren van je cv, het aanscherpen van je vaardigheden of je voorbereiden op sollicitatiegesprekken. Door je aandacht te verleggen naar de beheersbare aspecten, kun je je zorgen omzetten in actie, waardoor je de kans op een baan mogelijk vergroot.

  De stoïcijnse filosofie en controle

  rotsbeeld van een beroemde filosoof

  De stoïcijnse filosofieDe Stoïcijnse filosofie, afkomstig uit het oude Griekenland en Rome, is bijzonder leerzaam bij het bespreken van het concept controle. Het stoïcisme leert ons onderscheid te maken tussen dingen die we kunnen beheersen en dingen die we niet kunnen beheersen en onze energie te richten op de eerste.

  De stoïcijnen, waaronder filosofen als Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius, pleitten voor een leven van deugd en wijsheid. Zij geloofden dat we volledige controle hadden over onze gedachten, handelingen en reacties op externe gebeurtenissen. Aan de andere kant erkenden ze dat de meeste externe omstandigheden buiten onze controle liggen, zoals de acties van anderen, onze reputatie en de loop van de natuur.

  "Sommige dingen liggen binnen onze macht, andere niet. Binnen onze macht zijn mening, motivatie, verlangen, afkeer en, in één woord, alles wat we zelf doen; niet binnen onze macht zijn ons lichaam, ons eigendom, onze reputatie, ons ambt en, in één woord, alles wat we niet zelf doen." - Epictetus, een beroemde stoïcijnse filosoof

  Door deze filosofie te omarmen, kunnen we sereniteit vinden in het accepteren van de dingen die we niet onder controle hebben, waardoor de stress en zorgen verminderen die er vaak mee gepaard gaan. Hierdoor kunnen we onze energie en aandacht volledig richten op de dingen die we wel onder controle hebben - onze acties, gedachten, waarden en reacties.

  Bovendien leert het stoïcisme ons dat we ook controle hebben over onze waarnemingen. In plaats van obstakels als negatief te zien, kunnen we ervoor kiezen om ze te zien als kansen om te groeien en te leren. Dit perspectief verschuift het verhaal van slachtoffer zijn van omstandigheden naar een actieve deelnemer die de situatie in zijn voordeel gebruikt.

  "De belemmering voor actie bevordert actie. Wat in de weg staat, wordt de weg." - Marcus Aurelius

  In ons hedendaagse leven kan de stoïcijnse filosofie ons helpen om te navigeren door de talloze uitdagingen waar we voor staan. Door het Stoïcijnse onderscheid tussen wat binnen onze controle ligt en wat niet te begrijpen en te verinnerlijken, kunnen we een bevredigender, veerkrachtiger en meer flexibel leven leiden. vreedzame levens. Het gaat er niet om passief of onverschillig te zijn, maar om onze energie daar te richten waar die het meeste effect heeft - het gebied waar we controle over hebben. Op deze manier stelt het stoïcisme ons in staat om authentiek te leven, met wijsheid, integriteit, en met de wil om te leven. innerlijke vrede.

  De neurowetenschap achter controle

  labomgeving met groene planten

  Hoewel het cruciaal is om filosofische en psychologische perspectieven op controle te overwegen, is het net zo belangrijk om de neurowetenschap erachter te begrijpen. Onze hersenen spelen een belangrijke rol in hoe we controle ervaren en in ons vermogen om ons te richten op wat we kunnen controleren.

  Hoe onze hersenen controle waarnemen

  Uit neurowetenschappelijk onderzoek blijkt dat onze waarneming van controle grotendeels wordt bepaald door verschillende hersenstructuren, met name die welke betrokken zijn bij uitvoerende functies en emotieregulatiezoals de prefrontale cortex. Wanneer we situaties tegenkomen, beoordelen onze hersenen snel of we controle hebben over de uitkomsten. Als we het gevoel hebben dat we controle hebben, zullen we eerder proactief reageren en acties ondernemen die in lijn zijn met onze doelen en waarden. Als we daarentegen het idee hebben dat we geen controle hebben, kunnen we reageren met angst, stress of frustratie, wat kan leiden tot suboptimale beslissingen en resultaten.

  Inzicht in dit neurologische proces kan ons in staat stellen om onze perceptie van controle te veranderen. Door te erkennen dat de eerste evaluaties van onze hersenen niet altijd een accurate weergave zijn van ons werkelijke niveau van controle, kunnen we leren om situaties opnieuw te beoordelen en ons meer te richten op de aspecten die we kunnen beïnvloeden.

  Controle verbeteren door middel van neuroplasticiteit

  Neuroplasticiteitof het vermogen van de hersenen om te veranderen en zich aan te passen, biedt een veelbelovende mogelijkheid om ons gevoel van controle te verbeteren. Net zoals we ons lichaam kunnen trainen om sterker en wendbaarder te worden, kunnen we ook onze hersenen trainen om beter onderscheid te maken tussen wat we wel en niet onder controle hebben.

  Mindfulnessoefeningen, cognitieve gedragstherapie en consequente blootstelling aan situaties waarin we oefenen ons te richten op wat we wel kunnen controleren, kunnen allemaal helpen de neurale paden te versterken die geassocieerd worden met proactief gedrag en veerkracht. Na verloop van tijd kunnen deze praktijken leiden tot een nauwkeuriger perceptie van controle en een sterkere focus op aspecten van ons leven waar we iets aan kunnen doen.

  Een beter begrip van neurowetenschappen in onze benadering van controle biedt een meer omvattend perspectief. Het onderstreept dat onze focus op wat controle is niet alleen een filosofisch of psychologisch concept is, maar ook een neurologisch proces dat we kunnen beïnvloeden door middel van bewuste praktijken.

  Het snijvlak van mindfulness en controle

  man zittend op rots met uitzicht op bergen bos

  Inzicht in de relatie tussen mindfulness en controle kan ons vermogen om te focussen op wat we kunnen controleren verder verbeteren. Mindfulness, vaak geassocieerd met meditatie en de praktijk van aanwezig zijn, is een aanvulling op ons vermogen om onze reacties, houdingen en beslissingen te beheersen.

  De rol van mindfulness in controle

  Mindfulness leert ons bewust te worden van onze gedachten, emotiesen sensaties in het huidige moment. Op die manier biedt het een krachtig hulpmiddel om de elementen die we onder controle hebben te herkennen. Wanneer we mindfulness beoefenen, kunnen we onze reacties en gevoelens objectief observeren, zonder oordeel of onmiddellijke reactie. Dit geeft ons de ruimte om te kiezen hoe we reageren in plaats van impulsief te reageren.

  Als we bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een stressvolle situatie, kan mindfulness ons helpen onze onmiddellijke emotionele reacties te herkennen, zoals woede of angst. In plaats van meegesleurd te worden in deze emoties - die vaak reacties zijn op dingen waar we geen controle over hebben - kunnen we ze erkennen en vervolgens een reactie kiezen die in overeenstemming is met onze doelen en waarden, zoals diep ademhalen, even afstand nemen of onze gevoelens kalm en assertief uiten.

  Dit sluit nauw aan bij de Stoïcijnse filosofie die de nadruk legt op het maken van onderscheid tussen dingen binnen en buiten onze controle. Door mindfulness te beoefenen, kunnen we ons vermogen om dit onderscheid te maken verbeteren en reacties kiezen die binnen onze controle vallen.

  Mindfulness toepassen om controle te vergroten

  Mindfulness toepassen om de controle te vergroten omvat een paar belangrijke stappen.

  1. Regelmatige beoefening van mindfulness: Dit kan formele mindfulness meditatie inhouden, maar ook andere oefeningen zoals mindful eten, wandelen of dagboeken bijhouden. Het doel is om je hersenen te trainen om zich meer bewust te worden van je gedachten, emoties en reacties.
  2. Observeer zonder oordeel: Wanneer je merkt dat er gevoelens of reacties opkomen, probeer ze dan te observeren zonder ze als "goed" of "slecht" te bestempelen. Herken ze gewoon voor wat ze zijn.
  3. Kies je reactie: Onthoud dat je je reactie zelf in de hand hebt. Als je je eerste reacties hebt herkend en geaccepteerd, kies dan een reactie die in overeenstemming is met je waarden en doelen.

  Door deze stappen kan mindfulness ons vermogen om onze reacties te controleren verbeteren, wat leidt tot een grotere emotionele intelligentie, betere relaties en betere resultaten bij uitdagingen. Het is een krachtig hulpmiddel dat de nadruk op controle aanvult in gebieden zoals de stoïcijnse filosofie en psychologische veerkracht.

  Succesverhalen: Degenen die zich richtten op wat ze konden beheersen

  succesverhaal geschreven op een papier door een typemachine

  Focussen op wat je kunt beheersen is een belangrijke succesfactor geweest voor veel zeer succesvolle individuen. Laten we eens kijken naar een paar inspirerende succesverhalen uit het echte leven.

  • Serena Williams: Serena Williams is ongetwijfeld een van de beste tennisspeelsters aller tijden. Tijdens haar carrière werd ze geconfronteerd met tal van uitdagingen, waaronder seksisme, racisme en meerdere gezondheidsproblemen. Ze bleef echter gefocust op wat ze kon controleren - haar training, mindset en reacties op deze obstakels. Dankzij deze standvastige focus won ze maar liefst 23 Grand Slam-titels in het enkelspel en werd ze een icoon van doorzettingsvermogen en kracht.
  • Elon Musk: Als oprichter van bedrijven als SpaceX, Tesla en Neuralink heeft Elon Musk een grote impact gehad in verschillende sectoren. Ondanks scepsis en grote obstakels bleef Musk gefocust op zijn doelen en op wat hij kon controleren - zijn visie, zijn werkethos en zijn vastberadenheid. Deze focus heeft geleid tot baanbrekende innovaties in de ruimtevaart, elektrische voertuigen en neurotechnologie.
  • Oprah Winfrey: Oprah is uit een leven vol tegenslagen een van de invloedrijkste vrouwen ter wereld geworden. Ze concentreerde zich op haar talenten en passies (datgene waar ze controle over had) en kanaliseerde deze in een succesvolle carrière in de media. Door deze focus, in combinatie met haar veerkracht en empathische aard, kon ze een band opbouwen met miljoenen kijkers en een media-imperium opbouwen.
  • Stephen King: King staat bekend om zijn best verkochte horrorromans, maar zijn succes kwam niet vanzelf. Zijn vroege schrijfcarrière werd gekenmerkt door talloze afwijzingen. King bleef zich echter concentreren op wat hij kon beheersen - zijn schrijven en zijn doorzettingsvermogen. Zijn toewijding aan zijn vak leidde uiteindelijk tot zijn doorbraak, waardoor hij een van de succesvolste auteurs aller tijden is geworden.
  • J.K. Rowling: De auteur van de 'Harry PotterRowling kreeg te maken met talloze afwijzingen en persoonlijke uitdagingen voordat haar werk eindelijk werd gepubliceerd. Ze concentreerde zich op wat ze kon controleren - haar verhaalvaardigheden en doorzettingsvermogen - en bleef geloven in haar werk. Haar focus betaalde zich enorm uit, met haar serie die een van de meest succesvolle in de literaire geschiedenis werd.

   Elk van deze personen had te maken met verschillende uitdagingen en obstakels. Maar hun focus op wat ze konden controleren - hun acties, houding en reacties - speelde een cruciale rol in hun buitengewone prestaties. Deze verhalen dienen als krachtige herinneringen aan wat we kunnen bereiken als we onze energie richten op de aspecten van ons leven die we echt kunnen beïnvloeden.

   Slotgedachten

   In een wereld vol oncontroleerbare gebeurtenissen en onvoorspelbare uitkomsten is het essentieel om ons te richten op de dingen waar we wel controle over hebben. Zoals we hebben gezien in de verhalen van mensen als Serena Williams, Elon Musk, Oprah Winfrey, Stephen King en J.K. Rowling, is focussen op wat we kunnen controleren een belangrijke factor om uitdagingen te overwinnen en succes te behalen.

   Het is een gewoonte die we allemaal kunnen toepassen, ongeacht ons vakgebied of beroep. Onthoud dat we de wind niet kunnen beheersen, maar we kunnen wel onze zeilen bijstellen. Door dit inzicht te gebruiken, kunnen we effectiever door de stormen van het leven navigeren en de weg vrijmaken naar onze persoonlijke en professionele doelen.

   Vaak gestelde vragen

   Wat betekent het om je te richten op wat je kunt beheersen?

   Focussen op wat je kunt controleren betekent dat je je tijd, energie en middelen richt op dingen waar je direct invloed op hebt, in plaats van op dingen waar je geen invloed op hebt. Dit omvat je acties, houdingen en reacties.

   Waarom zouden we ons richten op wat we kunnen controleren?

   Door ons te richten op wat we kunnen beheersen, kunnen we effectiever omgaan met de uitdagingen van het leven en verminderen we onnodige stress en angst. Het is een belangrijke factor in het bereiken van succes, zoals is aangetoond door mensen als Serena Williams, Elon Musk en J.K. Rowling.

   Hoe kunnen we bepalen wat we kunnen controleren?

   Voor het identificeren van wat we kunnen controleren is zelfreflectie en bewustzijn nodig. Het betekent vaak een onderscheid maken tussen onze eigen acties en houdingen versus externe omstandigheden of de acties van anderen.

   Wat is de Stoïcijnse filosofie over controle?

   De stoïcijnse filosofie adviseert om te focussen op wat binnen onze controle valt - onze eigen acties en houdingen - en te accepteren wat buiten onze controle valt. Deze filosofie biedt een praktische gids voor gemoedsrust en succes.

   Hoe kun je mindful gewoonten voor controle ontwikkelen?

   Het ontwikkelen van mindful gewoonten houdt regelmatige beoefening in. Dit kan mindfulness meditatie, dagboeken, of gewoon elke dag de tijd nemen om na te denken over wat er binnen je controle en richt je energie daar.