two women supportive with one showing empathy by giving tissue in a cafe environment

Kenmerken van empathie: 12 eigenschappen die je moet kennen

"Empathie is niet alleen meevoelen met iemand; het is je inleven in iemand. Het is de wereld van een ander binnengaan om te begrijpen waar hij vandaan komt." - Bayu Prihandito

Belangrijkste opmerkingen

 • Empathie is een eigenschap met vele facetten die verder gaat dan alleen anderen begrijpen; het gaat om actief luisteren, emotionele intelligentie en medeleven.
 • Empathie is niet alleen goed voor persoonlijke relaties; het is een cruciale vaardigheid op het werk en in maatschappelijke interacties.
 • Beroemde citaten en anekdotes uit de praktijk herinneren ons eraan dat empathie in alle culturen en tijdperken gewaardeerd wordt en als universele taal van menselijke verbondenheid dient.

Empathie... Het is een woord dat we vaak horen, maar wat betekent het eigenlijk?

Het is meer dan alleen het begrijpen van de gevoelens van iemand anders. Het gaat erom dat je in hun schoenen stapt, de wereld door hun ogen ziet en je op een dieper niveau met hen verbindt. Het is een vaardigheid, een eigenschap en een vorm van emotionele intelligentie die ons leven en dat van de mensen om ons heen verrijkt. In dit artikel verkennen we de 12 belangrijkste kenmerken die empathie definiëren en hoe je ze kunt cultiveren om een betere empathicus te worden.

Hier zijn de 12 kenmerken van empathie:

 1. Actief luisteren
 2. Emotionele intelligentie
 3. Mededogen
 4. Openheid
 5. Niet-oordelende houding
 6. Zelfbewustzijn
 7. Geduld
 8. Nederigheid
 9. Kwetsbaarheid
 10. Nieuwsgierigheid
 11. Verbale bevestiging
 12. Fysieke aanraking

Maar voordat we naar elke stap gaan, moeten we eerst begrijpen wat empathie eigenlijk is!

Empathie begrijpen

twee teddyberen in een groen veld die empathie en zorg tonen

Empathie wordt vaak verward met sympathie. Sympathie is voelen voor iemand, maar empathie is voelen met iemand. Het is het vermogen om te begrijpen en delen van de gevoelens van een ander te begrijpen en te delen, niet alleen intellectueel maar ook emotioneel. Het is een veelzijdig concept dat verschillende eigenschappen en gedragingen omvat, van actief luisteren tot emotionele intelligentie.

Empathie is niet zomaar een 'nice-to-have' kwaliteit; het is een 'must-have''! In een wereld waar individualisme vaak de boventoon voert, herinnert empathie ons eraan dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Het is cruciaal in persoonlijke relaties, essentieel op het werk en heeft zelfs implicaties voor mondiale kwesties zoals sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid.

Maar wat maakt iemand empathisch? Word je ermee geboren of kun je het ontwikkelen? Het antwoord is een beetje van beide. Hoewel sommige mensen van nature meer empathisch zijn door hun opvoeding of persoonlijkheid, is empathie ook een vaardigheid die kan worden aangescherpt en verfijnd.

Empathiequotiënt en -schalen

Empathie is niet zomaar een gevoel; het is een vaardigheid die gemeten kan worden. Verschillende psychologische beoordelingen, zoals de Empathie Quotiënt (EQ) ontwikkeld door Simon Baron-Cohen, geven een cijfermatig inzicht in iemands empathisch vermogen. Deze beoordelingen gebruiken vaak een reeks vragen om te evalueren hoe goed je de emoties en gedachten van anderen begrijpt. Het EQ varieert bijvoorbeeld van 0 tot 80, waarbij een hogere score duidt op meer empathie.

Dergelijke schalen zijn niet alleen academische curiosa; ze hebben praktische toepassingen:

 • In de gezondheidszorg gebruiken professionals ze om behandelplannen op maat te maken.
 • In het bedrijfsleven kunnen ze dienen als informatiebron voor programma's voor teambuilding en leiderschapsontwikkeling.

Hoewel deze schalen waardevolle inzichten bieden, zijn ze niet definitief. Empathie is complex en wordt beïnvloed door een groot aantal factoren zoals opvoeding, ervaringen en zelfs je huidige gedrag. stemming. Daarom moeten deze schalen worden gezien als hulpmiddelen voor zelfreflectie in plaats van absolute oordelen.

12 Kenmerken van empathie

Empathie is een complex tapijt geweven van verschillende draden van begrip, emotionele intelligentie en compassie. Het is niet slechts één ding; het is een combinatie van eigenschappen die ons in staat stelt een diepgaande band met anderen op te bouwen.

Actief luisteren

Ooit in een gesprek gezeten waarin je het gevoel had tegen een stenen muur te praten? Frustrerend, nietwaar?

Actief luisteren is het tegenovergestelde daarvan. Het is niet alleen maar luisteren; het gaat over betrokkenheid, reageren en laten zien dat je erom geeft. Als je actief luistert, wacht je niet op je beurt om te spreken. Je bent volledig aanwezig en geeft de ander je onverdeelde aandacht. Dit soort luisteren bevordert het gevoel van waarde bij de spreker, waardoor hij of zij zich gewaardeerd en begrepen voelt. Dus, de volgende keer dat iemand tegen je praat, luister dan niet alleen maar; luister - actief. Het is een van de meest eenvoudige maar krachtige manieren om empathie te tonen.

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is als het Zwitserse zakmes onder de interpersoonlijke vaardigheden. Het geeft je het vermogen om niet alleen je eigen emoties te herkennen, te begrijpen en te beheersen, maar ook die van anderen.

Stel je voor dat je in een verhitte ruzie. Emotionele intelligentie zou je helpen het hoofd koel te houden, te begrijpen waar de ander vandaan komt en zelfs de situatie onschadelijk te maken. Het is alsof je een superkracht hebt waarmee je kunt navigeren door de emotionele landschap van elke sociale interactie. En als je dat kunt, ben je niet alleen slim, je bent ook empathisch.

Medeleven

twee discussiërende vrouwen in een groep die medeleven tonen

Ah, mededogen-Het hart en de ziel van empathie. Het is één ding om iemands pijn te begrijpen, maar het is iets anders om er iets aan te willen doen. Mededogen drijft ons om te handelen, om te helpen, om een verschil te maken. Heb je ooit de deur opengehouden voor iemand met een zware last? Dat is compassie in actie!

Het is de warme maaltijd die je maakt voor een zieke vriend, de schouder die je aanbiedt voor iemand om op uit te huilen, of zelfs de simpele handeling van iets oprapen dat iemand heeft laten vallen. Deze alledaagse daden van vriendelijkheid zijn de bouwstenen van een compassievol leven. En als je compassievol leeft, leef je niet alleen; je belichaamt empathie.

Openheid

Ruimdenkendheid is als een deur in je hoofd die altijd op een kier staat en die nieuwe perspectieven en gezichtspunten uitnodigt om binnen te komen. Als je ruimdenkend bent, ben je bereid om te overwegen wat anderen zeggen, zelfs als je eigen overtuigingen of meningen in twijfel worden getrokken. Deze bereidheid om andere gedachten te overwegen is een hoeksteen van empathie. Waarom? Omdat het je in staat stelt om uit je eigen mentale bubbel te stappen en in die van iemand anders.

Empathie gaat namelijk niet alleen over begrijpen hoe iemand zich voelt; het gaat over begrijpen waarom ze zich voelen zoals ze zich voelen. En dat is een stuk makkelijker als je openstaat om de dingen vanuit hun standpunt te bekijken.

Niet-oordelende houding

Laten we eerlijk zijn: we hebben allemaal onze vooroordelen. Maar als het op empathie aankomt, is een niet-oordelende houding niet-onderhandelbaar. Niet oordelen betekent anderen accepteren zoals ze zijn, niet zoals wij denken dat ze zouden moeten zijn. Het is alsof je iemand op een kruispunt tegenkomt en ervoor kiest om naast hem of haar te lopen, zonder te proberen hem of haar in de richting te sturen die jij denkt dat goed is.

Deze acceptatie creëert een veilige ruimte waar mensen het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn. authentieke zelf kunnen zijn. En als mensen zich veilig en geaccepteerd voelen, volgt empathie vanzelf. Dus de volgende keer dat je snel oordeelt, sta dan even stil en bedenk dat empathie gedijt in een oordeelloze zone.

Zelfbewustzijn

Ooit geprobeerd een beker te vullen met een lege kan? Dat werkt niet, hè? Hetzelfde geldt voor empathie.

Om anderen te begrijpen, moet je eerst jezelf begrijpen. Zelfbewustzijn is dat begrip. Het is je eigen emoties kennen, je beperkingen herkennen en je bewust zijn van hoe je anderen beïnvloedt. Als je zelfbewust bent, ben je beter in staat om niet alleen je eigen emoties te beheersen, maar ook die van anderen. Het is alsof je een routekaart hebt naar de complexe snelweg van menselijke interactie. En als je de weg weet, is het makkelijker om anderen de weg van empathie te wijzen.

Geduld

Ah, geduld-De kunst van het geduldig wachten. In onze snelle wereld is geduld vaak een ondergeschoven kindje. Maar als het op empathie aankomt, is geduld de motor. Het is mensen de tijd en ruimte geven die ze nodig hebben om zich uit te drukken, om hun emoties te verwerken of zelfs om een beslissing te nemen. Het is als het planten van een zaadje en wachten tot het groeit, zonder het voortdurend op te graven om te controleren of het al is ontkiemd.

Als je geduldig bent, zeg je: "Ik ben er voor je, neem je tijd." En dat simpele wachten kan een wereld van verschil maken door te laten zien dat je echt begrip hebt en om je geeft.

Nederigheid

Nederigheid betekent niet dat je minder aan jezelf denkt; het betekent dat je minder aan jezelf denkt. Het is de behoeften en gevoelens van anderen boven die van jezelf stellen, niet omdat het moet, maar omdat je het wilt.

Stel je voor dat je op een etentje bent. Je bent uitgehongerd, maar je laat anderen voor jou hun bord vullen. Dat is nederigheid in actie. Het is een klein gebaar, maar het spreekt boekdelen. Het zegt, "Jouw behoeften zijn belangrijk voor mij." En als je de behoeften van iemand anders boven die van jezelf kunt stellen, al is het maar voor even, dan ben je niet alleen nederig; je bent ook empathisch.

Kwetsbaarheid

vrouw die luistert naar een andere vrouw die zich kwetsbaar opstelt

Kwetsbaarheid is als het raam naar je ziel openen en iemand anders een kijkje laten nemen. Het is het delen van je angsten, je hoop, je dromen en ja, zelfs je mislukkingen. Waarom? Omdat het een tweerichtingsverkeer van emotionele uitwisseling creëert.

Als je bereid bent om je kwetsbaar op te stellen, ben je niet alleen vertrouwen opbouwenJe nodigt de ander uit om zich ook kwetsbaar op te stellen. Het is alsof je zegt: "Hé, we zijn hier allemaal onvolmaakt, en dat is prima...." Dit wederzijds delen en accepteren creëert een band die even empathisch als sterk is. Dus ga je gang, stel je een beetje open. Dat is de sleutel tot het vormen van een empathische band.

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is de kriebel die je krijgt om meer over iemand te weten te komen, om dieper in hun gedachten, gevoelens en ervaringen te duiken.

Stel je voor dat je een detective bent, maar in plaats van misdaden op te lossen, los je mensen op - ontrafel je de mysteries die hen maken tot wie ze zijn. Als je nieuwsgierig bent, stel je vragen, luister je en vooral leer je. Dit leren gaat niet alleen over het verzamelen van feiten; het gaat over het verkrijgen van een dieper begrip van de wereld van iemand anders. En als je iemand op dat niveau begrijpt, is empathie niet alleen mogelijk, maar onvermijdelijk.

Verbale bevestiging

Woorden hebben kracht. Ze kunnen opbouwen of afbreken, helen of kwetsen. Op het gebied van empathie zijn woorden je beste vrienden. Verbale bevestiging is het gebruik van je woorden om begrip en steun te tonen. Je zegt dingen als "Ik begrijp," "Ik ben er voor je," of zelfs een simpele "Ik begrijp het."

Deze zinnen lijken misschien klein, maar hun impact is dat allesbehalve. Het zijn net verbale knuffels, die troost en bevestiging bieden aan iemand in nood. Dus als je de volgende keer niet weet wat je moet doen, onthoud dan: soms is het meest empathische dat je kunt doen vanuit je hart spreken.

Fysieke aanraking

Aanraking is een taal op zich, een taal die kan overbrengen wat woorden soms niet kunnen overbrengen. Een knuffel, een schouderklopje of zelfs een simpele aanraking op de arm kan boekdelen spreken. Maar er zit een addertje onder het gras: het moet wel gepast zijn. De sleutel tot empathische aanraking is het lezen van de kamer - of in dit geval, de persoon. Sommige mensen vinden troost in fysieke aanrakingen, terwijl anderen dat misschien niet vinden. De kunst is om te weten wanneer en hoe je het moet gebruiken. Als je het goed doet, kan een aanraking troost bieden, steun tonen en zelfs een emotionele band versterken. Het is een tactiele manier om te zeggen, "Ik ben hier en ik begrijp het."

Hoe een empathisch persoon te zijn in verschillende scenario's

Empathie is niet iets voor iedereen. Het is als een kameleon die van kleur verandert om in verschillende scenario's te passen. Of je nu inklokt op kantoor of door het doolhof van menselijke relaties navigeert, empathie speelt een cruciale rol. Laten we het eens uit de doeken doen!

Op de werkplek

Stel je dit eens voor: Je bent aan het werk en je collega ziet eruit alsof hij een zware dag heeft. Je kunt het negeren of je kunt empathisch zijn en een luisterend oor bieden. Empathie op het werk gaat niet alleen over aardig zijn; het gaat over het creëren van een cultuur van begrip en steun. Het is het vet dat ervoor zorgt dat teamwerk soepel blijft draaien.

Wanneer je de perspectieven van je collega's begrijpt, ben je niet alleen maar een betere collegaJe bent een betere probleemoplosser, een betere communicator en ja, een beter mens. Dus de volgende keer dat je iemand ziet worstelen met een project of gewoon een slechte dag hebt, onthoud dan: met een beetje empathie kom je een heel eind.

In relaties

Ah, de achtbaan van menselijke emoties die relaties zijn. Het ene moment vlieg je in liefdeen het volgende moment stort je in de afgrond. Maar het zit zo: empathie is je veiligheidsharnas. Het houdt je vast als de rit hobbelig wordt.

In relaties gaat empathie over meer dan alleen het begrijpen van de gevoelens van je partner; het gaat over het valideren ervan. Het is zeggen, "Ik zie je, ik hoor je en wat je voelt is belangrijk voor mij." Of het nu gaat om een romantische relatie, een vriendschap of zelfs een familieband, empathie is de lijm die alles bij elkaar houdt.

Citaten en anekdotes over empathie

vrouw in bali die door een poort gaat die wijsheid en vrijheid voorstelt

Empathie is een concept dat door de eeuwen heen is onderzocht en gevierd door denkers, schrijvers en leiders. Laten we eens kijken naar enkele van de meest aangrijpende citaten en anekdotes uit de praktijk.

Woorden van wijsheid: Citaten van beroemde mensen

"Empathie is de kostbaarste menselijke kwaliteit." - De Dalai Lama
"Leren om in de schoenen van iemand anders te staan, om door hun ogen te kijken, dat is hoe vrede begint. En het is aan jou om dat te laten gebeuren." - Barack Obama

Voorbeelden van empaten uit de echte wereld

Een van de meest ontroerende verhalen over empathie komt uit het leven van prinses Diana, die bekend stond om haar meelevende aard. Ze brak het koninklijke protocol door zich in te laten met mensen die de maatschappij vaak over het hoofd zag. Zo schudde ze bijvoorbeeld de hand van een aidspatiënt zonder handschoenen te dragen, een simpele daad die boekdelen sprak en hielp om de ziekte te destigmatiseren.

Een andere boeiende anekdote is die van Mr. Rogers die generaties kinderen leerde over het belang van begrip en vriendelijkheid. Zijn beroemde uitspraak was niet alleen een pakkend liedje; het was een uitnodiging om ons hart open te stellen voor anderen!

"Wil je mijn buurman niet zijn?" - Mr. Rogers

Laatste gedachten

Empathie is niet zomaar een modewoord; het is een manier van leven die onze relaties en de wereld om ons heen diepgaand kan beïnvloeden. Van actief luisteren tot kwetsbaarheid, de kenmerken van empathie zijn divers maar met elkaar verbonden.

Op Life Architekturerichten we ons op emotionele intelligentie, mindfulness en persoonlijke ontwikkeling, die allemaal nauw verbonden zijn met empathie. We bieden coachingprogramma's die je kunnen helpen deze empathische eigenschappen te ontwikkelen en een meer bevredigend, doelgericht leven te leiden.

Vaak gestelde vragen

Wat zijn de drie kenmerken van empathie?

De drie belangrijkste kenmerken die vaak worden genoemd zijn emotionele intelligentie, actief luisteren en compassie. Deze eigenschappen helpen bij het begrijpen van, omgaan met en helpen van anderen.

Wat is de meest voorkomende vorm van empathie?

Emotionele empathie wordt vaak beschouwd als de meest voorkomende vorm. Het gaat om het direct voelen van de emoties die een ander ervaart.

Hoe druk ik empathie uit?

Empathie kan worden uitgedrukt door actief te luisteren, door verbale bevestiging en soms zelfs door fysieke aanraking zoals een knuffel of een schouderklopje.

Wat zijn empathische gedragingen?

Empathisch gedrag omvat het tonen van medeleven, niet oordelen en de tijd nemen om het perspectief van een ander te begrijpen voordat je reageert.

Wat is de kernkracht van empathie?

De belangrijkste kracht van empathie ligt in het vermogen om bruggen te bouwen tussen mensen, waardoor een gevoel van gedeelde menselijkheid en wederzijds respect ontstaat.