A Greek stoic statue kept on plain background

120 Stoïcijnse citaten over leven, wijsheid, doel, gezondheid en meer

Belangrijkste opmerkingen

 • Stoïcijnse citaten kunnen inzichten van onschatbare waarde bieden in een zinvol leven. Ze bieden tijdloze wijsheid over het omgaan met uitdagingen, het behouden van emotionele controle en veerkrachtig blijven bij tegenslag.
 • Deze citaten benadrukken het belang van doorzettingsvermogen en herinneren ons eraan dat moeilijkheden vaak de geest versterken. Ze echoën het Stoïcijnse geloof dat het doorstaan van ontberingen helpt bij het opbouwen van karakter en veerkracht.
 • Deze citaten richten zich ook op het belang van doelgerichtheid en controle. Weten wat je kunt controleren en wat niet is de sleutel tot een evenwichtig leven, terwijl het hebben van een duidelijk doel dagelijkse acties en langetermijndoelen motiveert.

Stoïcijnse citaten hebben een manier om door de ruis heen te breken en bieden tijdloze wijsheid over hoe je een betekenisvol leven kunt leiden. Deze citaten zijn gebaseerd op de kernprincipes van het stoïcisme en kunnen ons helpen om dagelijkse uitdagingen aan te gaan met een heldere geest en een vastberaden hart. Klaar om erin te duiken?

Stoïcijnse citaten over het leven

Het leven kan onvoorspelbaar zijn, maar de stoïcijnse filosofie leert ons om rust en helderheid te zoeken. Hier zijn enkele citaten die deze wijsheid samenvatten:

 1. "De hele toekomst ligt in onzekerheid: leef onmiddellijk." - Seneca
 2. "Niet de man die te weinig heeft, maar de man die hunkert naar meer, is arm." - Seneca
 3. "Verspil geen tijd meer aan discussies over wat een goed mens zou moeten zijn. Wees er een." - Marcus Aurelius
 4. "Hij die de dood vreest, zal nooit iets doen wat een man die leeft waard is." - Seneca
 5. "Een goed leven leiden: We hebben het potentieel ervoor. Als we kunnen leren onverschillig te zijn voor wat geen verschil maakt." - Marcus Aurelius
 6. "Het geluk van je leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten." - Marcus Aurelius
 7. "Het gaat er niet om wat je overkomt, maar hoe je erop reageert." - Epictetus
 8. "Het leven is erg kort en angstig voor wie het verleden vergeet, het heden verwaarloost en de toekomst vreest." - Seneca
 9. "Het ware geluk is genieten van het heden, zonder angstige afhankelijkheid van de toekomst." - Seneca
 10. "Als je beter wilt worden, wees dan tevreden met dwaas en dom gevonden te worden." - Epictetus
 11. "Soms moeten we in het leven stoppen met wensen dat iets gebeurt en het zelf laten gebeuren."
 12. "Het obstakel is de weg." - Marcus Aurelius
 13. "Wie in harmonie met zichzelf leeft, leeft in harmonie met het universum." - Marcus Aurelius
 14. "Levenskunst lijkt meer op worstelen dan op dansen." - Marcus Aurelius
 15. "Sta stil bij de schoonheid van het leven. Kijk naar de sterren en zie jezelf met hen meelopen." - Marcus Aurelius
Stoïcijnse citaten over wijsheid door Aristoteles

  Stoïcijnse citaten over wijsheid

  Wijsheid vormt de basis van de stoïcijnse filosofie. Deze citaten benadrukken het belang van begrip en inzicht:

  1. "Het is de kracht van de geest om onoverwinnelijk te zijn." - Seneca
  2. "Geen mens is vrij die niet meester is over zichzelf." - Epictetus
  3. "Stilte is een les die geleerd wordt door het vele lijden van het leven." - Seneca
  4. "De beste wraak is niet te zijn zoals je vijand." - Marcus Aurelius
  5. "De mens wordt niet beïnvloed door gebeurtenissen, maar door de kijk die hij erop heeft." - Epictetus
  6. "Rijkdom bestaat niet uit het hebben van grote bezittingen, maar uit het hebben van weinig behoeften." - Epictetus
  7. "Jezelf kennen is het begin van alle wijsheid." - Aristoteles
  8. "Wijze mensen spreken omdat ze iets te zeggen hebben; dwazen omdat ze iets moeten zeggen." - Plato
  9. "De geest die bezorgd is over toekomstige gebeurtenissen is ellendig." - Seneca
  10. "De enige ware wijsheid is weten dat je niets weet." - Socrates
  11. "Wijsheid begint in verwondering." - Socrates
  12. "Weten is weten dat je niets weet. Dat is de betekenis van ware kennis." - Socrates
  13. "Kennis spreekt, maar wijsheid luistert." - Jimi Hendrix
  14. "Tel je leeftijd door vrienden, niet door jaren. Tel je leven door glimlachen, niet door tranen." - John Lennon
  15. "De geest opleiden zonder het hart op te voeden is helemaal geen opvoeding." - Aristoteles

  Stoïcijnse citaten over volharding

  Doorzettingsvermogen is een kernwaarde van de Stoïcijnen, die ons leert om vol te houden ondanks moeilijkheden. Deze citaten weerspiegelen de geest van onwrikbare vastberadenheid:

  1. "Hoe groter de moeilijkheid, hoe meer glorie in het overwinnen ervan." - Epicurus
  2. "Moeilijkheden versterken de geest, zoals arbeid het lichaam versterkt." - Seneca
  3. "Als het niet juist is, doe het dan niet; als het niet waar is, zeg het dan niet." - Marcus Aurelius
  4. "Zeg eerst tegen jezelf wat je zou willen zijn, en doe dan wat je moet doen." - Epictetus
  5. "We lijden vaker in de verbeelding dan in werkelijkheid." - Seneca
  6. "Doe niet alsof je tienduizend jaar zult leven. De dood hangt boven je. Zolang je leeft, zolang het in je macht ligt, wees goed." - Marcus Aurelius
  7. "Houd vol en blijf volhouden; deze pijn zal tegen de tijd goed worden." - Ovidius
  8. "Wie vreest dat hij zal lijden, lijdt al omdat hij vreest." - Michel de Montaigne
  9. "Wanneer we niet langer in staat zijn om een situatie te veranderen, worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen." - Viktor Frankl
  10. "Val zeven keer, sta acht keer op." - Japans spreekwoord
  11. "De beste uitweg is altijd erdoorheen." - Robert Frost
  12. "Het lijkt altijd onmogelijk totdat het gedaan is." - Nelson Mandela
  13. "Door volharding winnen veel mensen succes uit wat een zekere mislukking leek." - Benjamin Disraeli
  14. "Misschien moet je een strijd meer dan eens voeren om hem te winnen." - Margaret Thatcher
  15. "Wat in onze macht ligt om te doen, ligt in onze macht om het niet te doen." - Aristoteles
  Stoïcijnse citaten over beheersing door Lao Tzu

   Stoïcijnse citaten over controle

   Stoïcisme benadrukt controle over wat we kunnen en accepteren wat we niet kunnen. Deze citaten illustreren deze balans:

   1. "Je hebt macht over je geest - niet over gebeurtenissen van buitenaf. Besef dit en je zult kracht vinden." - Marcus Aurelius
   2. "Vrijheid is het enige waardige doel in het leven. Het wordt gewonnen door dingen te negeren die buiten onze controle liggen." - Epictetus
   3. "Hoe lang ga je wachten voordat je het beste voor jezelf eist?" - Epictetus
   4. "Wie een waarom heeft om te leven, kan bijna elk hoe verdragen." - Friedrich Nietzsche
   5. "Het zijn niet de gebeurtenissen in ons leven die ons vormen, maar onze overtuigingen over wat die gebeurtenissen betekenen." - Tony Robbins
   6. "Hij die anderen beheerst is misschien machtig, maar hij die zichzelf beheerst is nog machtiger." - Lao Tzu
   7. "Vestig de stevig gewortelde overtuigingen in je geest, en de onrust van het leven zal stil zijn." - Marcus Aurelius
   8. "Wij beheersen onze acties, maar de gevolgen die uit die acties voortvloeien worden beheerst door principes, niet door ons." - Stephen Covey
   9. "Laat het gedrag van anderen je innerlijke vrede niet vernietigen." - Dalai Lama
   10. "Je kunt de resultaten niet controleren, alleen je acties." - Allan Lokos
   11. "Doe wat je kunt, met wat je hebt, waar je bent." - Theodore Roosevelt
   12. "Je kunt niet teruggaan en het begin veranderen, maar je kunt beginnen waar je bent en het einde veranderen." - C.S. Lewis
   13. "Er is maar één weg naar geluk en dat is ophouden met je zorgen te maken over dingen die buiten de macht van onze wil liggen." - Epictetus
   14. "Het grootste wapen tegen stress is ons vermogen om de ene gedachte boven de andere te verkiezen." - William James
   15. "Als je controle wilt, moet je alleen controle over jezelf zoeken." - Ryan Holiday
   Stoïcijnse citaten over dagelijks leven van Oscar Wilde

    Stoïcijnse citaten over het dagelijks leven

    De stoïcijnse filosofie biedt praktisch advies voor onze dagelijkse routines, moedigt mindfulness en intentionaliteit in elke handeling. Bekijk deze citaten:

    1. "Begin meteen te leven, en tel elke afzonderlijke dag als een afzonderlijk leven." - Seneca
    2. "Het geluk van je leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten." - Marcus Aurelius
    3. "Wie een waarom heeft om te leven, kan bijna elk hoe verdragen." - Friedrich Nietzsche
    4. "Ons leven is wat onze gedachten ervan maken." - Marcus Aurelius
    5. "De meeste mensen bestaan, dat is alles." - Oscar Wilde
    6. "De tragedie van het leven is niet dat het zo snel voorbij is, maar dat we zo lang wachten om eraan te beginnen." - W. M. Lewis
    7. "Doe elke handeling van je leven alsof het de allerlaatste handeling van je leven is." - Marcus Aurelius
    8. "Leef in harmonie met de dingen die je niet kunt veranderen." - Epictetus
    9. "Leg je filosofie niet uit. Belichaam het." - Epictetus
    10. "Als een man niet weet naar welke haven hij vaart, is geen wind gunstig." - Seneca
    11. "Elke dag is een nieuw leven voor een wijs man."
    12. "Gelijkmoedig zijn is de grootste deugd." - Heraclitus
    13. "De beste manier om de toekomst te voorspellen is door hem te creëren." - Abraham Lincoln
    14. "Goed leven elimineert de behoefte aan wraak." - Seneca
    15. "Bij zonsopgang, als je moeite hebt om uit bed te komen, zeg dan tegen jezelf: Ik moet naar mijn werk, als mens." - Marcus Aurelius
    Stoïcijnse citaten over doelgerichtheid door Epictetus

     Stoïcijnse citaten over doel

     Een duidelijk doel hebben is essentieel voor een bevredigend leven. Deze Stoïcijnse citaten onderstrepen het belang van het vinden en leven met een doel:

     1. "Vertel jezelf eerst wat je wilt zijn; doe dan wat je moet doen." - Epictetus
     2. "De belemmering voor actie bevordert actie. Wat in de weg staat, wordt de weg." - Marcus Aurelius
     3. "Mensen worden niet gestoord door de dingen, maar door de kijk die ze erop hebben." - Epictetus
     4. "Doe elke handeling van je leven alsof het de laatste handeling van je leven is." - Marcus Aurelius
     5. "Handel niet alleen op de manier waarop je wilt handelen. Handel als de persoon die je wilt worden." - Marcus Aurelius
     6. "Het is niet de dood die een mens moet vrezen, maar hij moet vrezen nooit te beginnen met leven." - Marcus Aurelius
     7. "Een edelsteen kan niet gepolijst worden zonder wrijving, noch kan een mens geperfectioneerd worden zonder beproevingen." - Seneca
     8. "Je bent wat je herhaaldelijk doet. Uitmuntendheid is dus geen daad, maar een gewoonte." - Aristoteles
     9. "De enige rijkdom die je voor altijd zult behouden, is de rijkdom die je hebt weggegeven." - Marcus Aurelius
     10. "Wat de mens eigenlijk nodig heeft, is niet een spanningsloze toestand, maar eerder het streven en worstelen voor een of ander doel dat hem waardig is." - Viktor Frankl
     11. "Rijkdom bestaat niet uit het hebben van grote bezittingen, maar uit het hebben van weinig wensen." - Epictetus
     12. "Wie een waarom heeft om te leven, kan bijna elk hoe verdragen." - Friedrich Nietzsche
     13. "Doe niet alsof je tienduizend jaar gaat leven. De dood hangt boven je." - Marcus Aurelius
     14. "Ga niet in discussie over wat een goed mens zou moeten zijn. Wees er gewoon een." - Marcus Aurelius
     15. "Doel is te vinden in die stille momenten waarop niemand anders dan jij je gedachten kunt horen."
     Stoïcijnse citaten over de dood door Marcus Aurelius

      Stoïcijnse citaten over de dood

      De dood is een natuurlijk onderdeel van het leven en de Stoïcijnen sporen ons aan om dit met gratie te accepteren. Hier zijn enkele citaten die dit perspectief verkennen:

      1. "Het is niet de dood die een mens moet vrezen, maar hij moet vrezen nooit te beginnen te leven." - Marcus Aurelius
      2. "De dood lacht ons allemaal toe, maar het enige wat een mens kan doen is teruglachen." - Marcus Aurelius
      3. "Je zou het leven nu kunnen verlaten. Laat dat bepalen wat je doet en zegt en denkt." - Marcus Aurelius
      4. "Het leven is lang als je weet hoe je het moet gebruiken." - Seneca
      5. "De dag die we vrezen als onze laatste is slechts de verjaardag van de eeuwigheid." - Seneca
      6. "De dood is niets voor ons, want als we zijn, is de dood niet gekomen, en als de dood is gekomen, zijn we niet." - Epicurus
      7. "Onthouden dat je gaat sterven is de beste manier die ik ken om de valkuil te vermijden dat je denkt dat je iets te verliezen hebt." - Steve Jobs
      8. "Hoe breder de glimlach, hoe scherper het mes." - Khaled Hosseini
      9. "Voor de goed georganiseerde geest is de dood slechts het volgende grote avontuur." - J.K. Rowling
      10. "Wat we nu doen, weerklinkt in de eeuwigheid." - Marcus Aurelius
      11. "De mens is sterfelijk en alleen sterfelijke dingen zijn van belang voor hem." - Seneca
      12. "Terwijl we wachten op het leven, gaat het leven voorbij." - Seneca
      13. "De dood is slechts een armzalige ontsnapping voor hen die sterven." - Socrates
      14. "Het is niet zo dat we maar kort te leven hebben, maar dat we er veel van verspillen." - Seneca
      15. "De daad van sterven is een van de daden van het leven." - Marcus Aurelius
      Stoïcijnse citaten over gezondheid door Hippocrates

       Stoïcijnse citaten over gezondheid

       Gezondheid is een pijler van een goed geleefd leven, en de stoïcijnse filosofie onderstreept de noodzaak om zorg voor lichaam en geest. Denk na over deze citaten:

       1. "Een goede gezondheid en gezond verstand zijn twee van de grootste zegeningen van het leven." - Publilius Syrus
       2. "Je moet actie ondernemen om gezond te leven. Goede daden zijn een goed begin." - Epictetus
       3. "Genezing is een kwestie van tijd, maar soms ook van kansen." - Hippocrates
       4. "Gezondheid is de grootste van alle menselijke zegeningen." - Hippocrates
       5. "Ware gezondheid komt voort uit leven in harmonie met de natuur." - Epictetus
       6. "Als je pijn hebt van uiterlijke dingen, zijn het niet zij die je storen, maar je eigen oordeel erover." - Marcus Aurelius
       7. "Zorg goed voor je lichaam. Het is de enige plek waar je moet leven." - Jim Rohn
       8. "Een gezonde geest in een gezond lichaam is een korte maar volledige beschrijving van een gelukkige toestand in deze wereld." - John Locke
       9. "Gezondheid wordt pas gewaardeerd als er ziekte komt." - Thomas Fuller
       10. "De kunst van de geneeskunde bestaat erin de patiënt te amuseren terwijl de natuur de ziekte geneest." - Voltaire
       11. "Het lichaam is je tempel. Houd het zuiver en schoon voor de ziel om in te wonen." - B.K.S. Iyengar
       12. "Ons voedsel zou ons medicijn moeten zijn en ons medicijn ons voedsel." - Hippocrates
       13. "Een ons voorkomen is een pond genezen waard." - Benjamin Franklin
       14. "Gezondheid is de eerste muze en slaap is de voorwaarde om die te produceren." - Ralph Waldo Emerson
       15. "Je moet bidden voor een gezonde geest in een gezond lichaam." - Juvenal

       Life Architekture Aanbod

       Op Life Architekturegeloven we in het brengen van de stoïcijnse filosofie naar praktisch, dagelijks gebruik om onze klanten te helpen betekenis, vertrouwen en doel in het leven te vinden. Als levenscoach begeleid ik je tijdens een persoonlijke reis van zelfontwikkeling, waarbij we één-op-één werken om uitdagingen aan te gaan en je doelen na te streven. Of het nu gaat om carrière, relaties of persoonlijke groei, onze aanpak is afgestemd op jouw unieke behoeften.

       Onze coaching integreert stoïcijnse principes om je te helpen veerkracht op te bouwen, controle te houden over je emoties en rust te vinden in de chaos. Van de leer van Marcus Aurelius tot de wijsheid van Seneca, we passen deze tijdloze waarheden toe op de problemen van het moderne leven, zodat je de tools en mindset hebt om te gedijen. We richten ons op bruikbare inzichten en praktische toepasbaarheid, waarbij we putten uit het beste van de stoïcijnse filosofie en hedendaagse coachingspraktijken.

       Door middel van wekelijkse sessies, reflectieve oefeningen en praktische stappen willen we je in staat stellen om een bevredigender, evenwichtiger en doelgerichter leven te leiden. Life Architekture gaat niet alleen over het overwinnen van tegenslagen; het gaat over het bouwen van een basis voor succes en welzijn op de lange termijn.

       Laatste gedachten

       Stoïcijnse citaten bieden waardevolle wijsheid voor elk aspect van het leven, van het omgaan met dagelijkse stress tot het begrijpen van ons uiteindelijke doel. Door deze principes te integreren kun je een meer intentionele, evenwichtige benadering van het leven cultiveren. Omarm de leer van de stoïcijnse filosofen en ontdek hoe ze je kunnen leiden naar een leven vol betekenis en veerkracht.

       Vaak gestelde vragen

       Wat is het belangrijkste idee achter de stoïcijnse filosofie?

       Het belangrijkste idee achter de stoïcijnse filosofie is het bereiken van innerlijke vrede door zelfbeheersing, in harmonie leven met de natuur en begrijpen wat wel en niet beheerst kan worden.

       Hoe kunnen stoïcijnse citaten helpen in het dagelijks leven?

       Stoïcijnse citaten bieden praktische wijsheid die je door dagelijkse uitdagingen kan leiden, emotionele controle kan helpen behouden en een mentaliteit kan aanmoedigen die gericht is op veerkracht en persoonlijke groei.

       Wie waren enkele beroemde stoïcijnse filosofen?

       Beroemde stoïcijnse filosofen zijn Marcus Aurelius, Seneca en Epictetus. Hun leerstellingen en geschriften vormen de basis voor het Stoïcijnse denken en de Stoïcijnse praktijk.

       Wat zijn enkele gemeenschappelijke thema's in Stoïcijnse citaten?

       Veel voorkomende thema's in Stoïcijnse citaten zijn het belang van zelfbeheersing, veerkracht, acceptatie van de dood en je richten op wat je kunt beheersen. Deze thema's helpen bij het cultiveren van een evenwichtig en doelgericht leven.

       Kan de stoïcijnse filosofie bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling?

       Ja, de stoïcijnse filosofie kan bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling door veerkracht, emotieregulatie en het streven naar een zinvol leven te onderwijzen door je doel te begrijpen en te controleren wat gecontroleerd kan worden.