Successful man struggling with Success

Worstelen met succes: 6 redenen waarom en hoe ze te overwinnen

"Omarm je reis met moed, want elke worsteling baant een pad naar een veerkrachtiger zelf." - Bayu Prihandito

Belangrijkste opmerkingen

 • De onbekende aspecten van succes kunnen angst oproepen, maar ze omarmen met een groeimindset kan leiden tot verdere persoonlijke ontwikkeling.
 • Het ervaren van een plateau of stagnatie is vaak een verkapte fase van groei; het diversifiëren van benaderingen kan nieuw potentieel onthullen.
 • Het in evenwicht brengen van professionele prestaties en persoonlijke voldoening vereist strategische welzijnsacties die zijn afgestemd op elke mijlpaal.

Als we de weg naar succes inslaan, gaat dat vaak gepaard met visioenen van triomf, maar het kan ook zijn dat je komt tot Worstelen met succes.

Dat onverwachte aspect waarbij het bereiken van doelen zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt. Succes is niet alleen een bestemming; het is een complex proces van groei, tegenslagen en leren. Als levenscoach heb ik heldere mensen zien worstelen met dit fenomeen - ze werken onvermoeibaar om de berg te beklimmen, maar eenmaal op de top staan ze voor een raadsel door de onverwachte hindernissen die ze tegenkomen.

Hier zijn de 6 redenen waarom je worstelt met succes:

 • Het isolement dilemma
 • Schuldgevoel over succes
 • Burn-out door te hoge prestaties
 • Identiteitscrisis
 • Angst voor het onbekende
 • Het plateau-effect

De 6 verborgen uitdagingen van prestatie

1. Angst voor het onbekende: succes en de angst die het met zich meebrengt

Het is paradoxaal, nietwaar? We stellen succes vaak gelijk aan positieve emoties, maar toch kan er een knagende angst gepaard gaan met onze triomfen. 

Onderzoekers op het gebied van positieve psychologie identificeren dit als 'angst voor het onbekende'; een bijproduct van het betreden van onbekend terrein dat succes vaak met zich meebrengt. Deze angst is geen teken van zwakte; het weerspiegelt een diepgeworteld overlevingsmechanisme dat ons psychosomatisch aanspoort om voorzichtig te zijn.

Man bovenop ladder vreest het onbekende aan de andere kant

Als je merkt dat je door succes verheven bent, kom je vaak voor vragen te staan als "Wat nu?" of "Kan ik dit volhouden?" Deze onzekerheden kunnen stress veroorzaken, maar ze spreken ook boekdelen over je bereidheid om grenzen te verleggen en ambitieuze doelen te bereiken. Een onderzoek door Dr. James Hollis in psychologische ontwikkeling stelt dat dergelijke angsten normale reacties zijn op de transformatieve kracht van succes en moeten worden aangewend om verdere groei.

Stel je succes voor als een portaal naar een nieuw niveau in je levensspel - opwindend maar ontmoedigend. De truc zit hem in het verschuiven van je mindset om deze angst niet als een barrière te zien, maar als een kompas dat naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling wijst.

2. Het plateau-effect: Wanneer groei aanvoelt als stilstand

Soms verloopt de weg naar succes verrassend soepel en net wanneer we denken dat we op ons hoogtepunt zijn, komen we het plateau-effect tegen. Een concept verspreid door Bob Sullivan en Hugh Thompson in hun boek "Het plateau-effect,"is het het punt waar wat ooit groei en succes opleverde niet langer dezelfde resultaten oplevert. Het is het gevoel van stagnatie temidden van vooruitgang, een frustrerende ervaring waarbij inspanning niet lijkt te worden beloond.

Als je op dit plateau zit, kun je merken dat je carrièrepad of persoonlijke projecten vastlopen, ondanks je toewijding en harde werk. Dit is vaak het moment waarop twijfel binnensluipt en je je afvraagt of je wel in staat bent om te slagen of zinvolle stappen te zetten. Wat aanvoelt als stagnatie kan echter incubatie zijn - een verborgen fase in je ontwikkeling.

Tijdens deze fase is het cruciaal om je strategieën opnieuw te evalueren en variatie aan te brengen in je routines. Door je aanpak te diversifiëren ga je niet alleen de eentonigheid tegen, maar ontdek je ook nieuwe wegen naar innovatie en succes. Het gaat erom de strijd te omarmen en de wilskracht en vindingrijkheid te vinden om door te breken naar de volgende groeispurt.

3. Het dilemma van isolatie: succes, macht en verbroken relaties

Het bereiken van de top van succes vereist vaak een aanzienlijke investering van tijd en energie, wat leidt tot een fenomeen dat ik het isolatiedilemma noem. Het is de onverwachte eenzaamheid die kan optreden als professionele of persoonlijke prestaties belangrijker worden dan relaties. Onderzoek in de sociale psychologie heeft vaak een verband aangetoond tussen hoge prestaties en sociaal isolement, wat paradoxaal genoeg haaks staat op onze van nature sociale aard.

Naarmate je hoger klimt op de ladder van succes, krimpt de groep leeftijdsgenoten die een band hebben met jouw ervaringen. Het kan zijn dat oude vrienden wegdrijven, niet in staat om de uitdagingen en druk waaronder je staat te begrijpen. Hierdoor kun je je vervreemd voelen, wat de essentie van het gezegde "It's lonely at the top" weergeeft.

Onderzoek door Dr. Robert M. Sapolsky over primaten en sociale structuren geeft aan dat mensen in leidinggevende posities vaak te maken hebben met verhoogde stressniveaus als gevolg van dit isolement. Het omarmen van het feit dat relaties kunnen veranderen door succes is de sleutel en het proactief zoeken naar nieuwe connecties die je waarden delen en je reis begrijpen wordt cruciaal voor emotioneel welzijn.

4. Schuldgevoel over succes: Het gewicht van verwachtingen en zelfdruk

Ben je bekend met het knagende gevoel dat je krijgt nadat je iets opmerkelijks hebt bereikt, maar in plaats van te genieten van je prestatie, word je overspoeld met schuldgevoelens?

Dit succes schuldgevoel ontstaat wanneer je onbewust gelooft dat je het niet verdient of je zorgen maakt over de verwachtingen die nu op je schouders rusten. Dit concept is uitgebreid besproken in de psychologische literatuur, waaronder het werk van Dr. Pauline R. Clance over het imposter-fenomeen, waarbij highachievers moeite hebben om hun succes als verdiend te accepteren.

succesvolle vrouw met schuldgevoel

Het is een bizarre worsteling - worstelen met succes in plaats van falen. Het kan zich manifesteren als zelfopgelegde druk om je laatste prestatie te overtreffen of als een eigenzinnig gevoel van verantwoordelijkheid tegenover degenen die niet dezelfde kansen hebben gehad. De remedie ligt in een vaak over het hoofd gezien principe van succes: compassie voor jezelf. Het is essentieel om dit schuldgevoel tegen te gaan door te beseffen dat succes geen nulsomspel is en dat je prestaties kunnen samengaan met nederigheid en altruïsme.

Door persoonlijke mijlpalen te temperen met dankbaarheid en empathie, kun je je succes op een meer evenwichtige en emotioneel duurzame manier gronden, waardoor je je prestaties kunt omarmen zonder onnodig zelfverwijt.

5. Burn-out door overprestatie: Wanneer succes leidt tot uitputting

Heb je ooit het gevoel gehad dat je niet aflatende streven naar succes je meer uitgeput dan opgetogen heeft achtergelaten? Dat is een aandoening die ik 'burnout door overpresteren' noem. Succes, vooral als het zonder pauze wordt nagestreefd, kan leiden tot een onhoudbare cyclus waarin het nastreven van doelen verandert in een spel van afnemende opbrengsten. De passie die je reis voedt kan je ondergang worden, wat leidt tot fysieke en emotionele uitputting.

Bedenk dat de psychologie burn-out op het werk als een belangrijk gezondheidsrisico is gaan zien. Volgens onderzoek gepubliceerd in de Journal of Public Healthleiden langdurige periodes van intensief werk zonder voldoende rust tot verminderde productiviteit en kunnen ze de geestelijke gezondheid ernstig beïnvloeden. Het nemen van strategische pauzes, het stellen van realistische doelen en het vrijmaken van tijd voor zelfzorg zijn niet alleen aanbevelingen, maar noodzakelijk om succes op de lange termijn te behouden.

Het is ironisch hoe de drang om succesvol te zijn het succes dat we nastreven in de weg kan staan als we er niet zorgvuldig mee omgaan. De kunst van het bereiken zonder te veel te presteren ligt in het bewust balanceren en het in harmonie brengen van onze ambities met ons welzijn.

man met masker in identiteitscrisis

6. Identiteitscrisis: De strijd om te herinneren wie je bent te midden van succes

Als je eenmaal een bepaald niveau van succes hebt bereikt, kan er een vreemde dissonantie ontstaan - een twijfel aan je kernidentiteit. Het is alsof de markeringen van succes beginnen te overschaduwen wie je fundamenteel bent als persoon. Dit is een identiteitscrisis, waarbij je moeite kunt hebben om jezelf te herinneren aan je ware waarden en doel naast je prestaties.

Maatschappelijke verwachtingen verweven dit succes soms zo stevig in het weefsel van onze identiteit dat we ons verloren kunnen voelen zonder. Deze strijd om zelfinzicht is niet ongewoon. Positieve psychologie benadrukt het belang van zelf-congruentie - iemands zelfbeeld afstemmen op hun echte acties en ervaringen. Door ervoor te zorgen dat ons zelfbeeld niet volledig wordt bepaald door externe prestaties, kunnen we een gegrond gevoel van identiteit behouden.

Om dit tegen te gaan is het van vitaal belang om hobby's, relaties en interesses te onderhouden die je essentie weerspiegelen, los van je succes. Deze band met je authentieke zelf biedt een toevluchtsoord en blijft constant temidden van de veranderlijke dynamiek van prestaties en bijval.

De weg naar ware vervulling: De strijd om succes overwinnen

De reis voorbij de strijd om succes vereist meer dan alleen inzicht in de uitdagingen. Het vereist uitvoerbare strategieën die de kloof overbruggen tussen de hoogtepunten van prestaties en de stabiliteit van blijvend welzijn.

Hoe navigeer je door de druk, angsten en dilemma's die gepaard gaan met succes om echte voldoening te vinden?

Maak eerst de balans op van wat succes voor jou betekent. Komt het overeen met je kernwaarden of wordt het bepaald door maatschappelijke druk? Op één lijn komen met je persoonlijke definitie van succes, die het volgende omvat goed afgeronde levensdoelen en niet alleen carrièreprestaties, kan de focus verleggen naar een meer holistisch gevoel van prestatie.

Bouw vervolgens veerkracht op door een groeimindset te koesteren, een mindset die uitdagingen ziet als kansen in plaats van bedreigingen. Deze psychologische houding bevordert een lerende benadering van de hindernissen in het leven en verrijkt je reis naar succes.

 • Investeer in relaties: Smeed en onderhoud betekenisvolle connecties, zelfs als je opstijgt.
 • Geef voorrang aan zelfzorg: Neem ontspanning en hobby's op in je schema om een burn-out te voorkomen.
 • Stel grenzen: Weet wanneer je werk ophoudt en je privéleven begint om het evenwicht te bewaren.
 • Zoek mentorschap: Een leidende hand kan wijsheid bieden in tijden van twijfel of onzekerheid.

Strategieën voor evenwicht tussen succes en persoonlijk welzijn

Het integreren van deze strategieën in het dagelijks leven kan transformerend werken, maar praktische toepassingen zijn van het grootste belang. Stel je een tabel voor met twee kolommen: Succesmijlpalen en welzijnsacties. Maak voor elk doel of elke prestatie onder hoge druk een lijst met activiteiten die uw geest aanvullen of uw relaties versterken. Deze balans van acties zorgt ervoor dat bij elke stap die je zet in de richting van professioneel succes, evenveel belang wordt gehecht aan persoonlijk welzijn.

Mindfulness beoefening komt naar voren als een essentieel hulpmiddel op dit moment. Mindfulness, zo blijkt uit talloze onderzoeken, vermindert stress aanzienlijk en vergroot je vermogen om te reageren in plaats van te reageren op door succes veroorzaakte druk.

Onthoud dat het niet alleen gaat om omgaan met succes, maar er juist in gedijen. Het gaat over je eigen verhaal en ervoor zorgen dat het verhaal van je succes niet alleen is wat de wereld ziet, maar wat je voelt en leeft als persoon.

Mijlpalen voor succesWellness Acties
Professionele prestatiesWeekendje weg
Financieel doel gehaaldFilantropie/liefdadigheidswerk
Leiderschapsrol bereiktGezinstijd / Sociale bijeenkomsten

Het implementeren van een welzijnsmentaliteit vermindert je succes niet, het versterkt het. Door deze praktijken in je leven toe te passen, zorg je ervoor dat je zuurverdiende succes je verrijkt in plaats van uitput.

Laatste gedachten

Worstelen met succes is geen teken van falen; het is een overgangsritueel op weg naar echte voldoening. Elke uitdaging die je tegenkomt is een teken van vooruitgang, een bewijs van de hoogten die je hebt beklommen. Onthoud dat succes niet alleen wordt afgemeten aan uiterlijke prestaties, maar ook aan de innerlijke tevredenheid en groei die ze teweegbrengen.

Hier bij Life Architekturebegeleiden we je tijdens deze complexe reis, zodat je, als je terugkijkt, een pad ziet dat wordt gekenmerkt door zinvolle strijd, gekoesterde relaties en, het allerbelangrijkste, een weerspiegeling van je ware zelf.

Vaak gestelde vragen

Hoe worstelen jullie voor succes?

Strijden voor succes betekent vaak uitdagingen aangaan, buiten je comfortzone treden en volhouden ondanks tegenslagen. Het gaat om het cultiveren van een veerkrachtige mentaliteit en het grijpen van groeikansen die voortkomen uit de strijd.

Waarom is het zo moeilijk voor mij om te slagen?

Succes kan moeilijk te behalen zijn door vele factoren, waaronder angst voor het onbekende, weerstand tegen verandering of druk van buitenaf. Het identificeren van de hoofdoorzaken en deze aanpakken met gerichte strategieën kan de moeilijkheid verlichten.

Waarom brengt worstelen succes?

Worstelen katalyseert groei door ons te dwingen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, ons aan te passen aan veranderende omstandigheden en veerkracht op te bouwen. Deze processen brengen ons vaak dichter bij het bereiken van onze doelen en uiteindelijk succes.

Is het oké om niet te slagen in het leven?

Succes is subjectief en het niet bereiken van de traditionele maatstaven voor succes staat niet gelijk aan falen. Persoonlijke tevredenheid en voldoening zijn even geldige maatstaven voor een goed geleefd leven.

Hoe kan ik stoppen met worstelen?

Stoppen met worstelen begint met het herevalueren van doelen, het verminderen van zelfdruk en het implementeren van zelfzorgpraktijken. Mentorschap en coaching kunnen ook een belangrijke rol spelen bij de overgang van strijd naar gemak.