A man sitting on bench psyching out, worrying about future and self-doubting

Jezelf wegcijferen: Waarom het gebeurt en hoe het te stoppen?

Belangrijkste opmerkingen

  • Inzicht in de psychologie achter jezelf wegcijferen is van vitaal belang bij het bestrijden van zelfsabotagegedrag dat samenhangt met angst, zelftwijfel en negatieve gedachtepatronen.
  • Mindfulness, positieve affirmaties en gestructureerd problemen oplossen zijn praktische strategieën om de cyclus van jezelf wegcijferen te onderbreken door een positieve en veerkrachtige mindset te bevorderen.
  • Het verschuiven van je perspectief naar het zien van uitdagingen als kansen voor groei en leren kan gevoelens van angst en zelftwijfel aanzienlijk verminderen.

Heb je jezelf ooit bereid gevonden om iets nieuws en spannends te beginnen, maar werd je vervolgens overspoeld door zelftwijfel en negatieve gedachten? Je bent niet de enige. Dit fenomeen, dat vaak "jezelf wegcijferen", is een veelvoorkomend verschijnsel waar velen mee te maken krijgen op hun reis naar persoonlijke groei en succes. Het is dat stemmetje in je hoofd dat je vertelt "Dit werkt misschien nietof "Weet je zeker dat je hiervoor gemaakt bent?" En voordat je het weet, heb je jezelf al uit kansen gepraat voordat je ze een eerlijke kans hebt gegeven. Maar waarom doen we onszelf dit aan en nog belangrijker, hoe kunnen we dit overwinnen?

De psychologie achter jezelf wegpraten

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat onze hersenen zijn ingesteld om ons te beschermen en nieuwe en uitdagende situaties vaak als bedreigingen zien. Deze instinctieve reactie veroorzaakt een stortvloed aan stresshormonen, die ons klaarstomen voor de beruchte 'vechten of vluchten' modus. Op zulke momenten werkt dit gedrag als een verdedigingsmechanisme, met als doel om je weg te houden van potentiële mislukkingen of schade.

Een man die thuis zit en er bezorgd en angstig uitziet - zichzelf aan het psychologiseren

Maar dit natuurlijke beschermingsinstinct kan ons soms in de steek laten, wat leidt tot een cyclus van zelfsabotage. Vooral negatieve zelfpraat kan onze angsten en twijfels aanzienlijk versterken, waardoor ze groter worden dan ze zouden moeten zijn.

  • Verwachtingsangst: Zich zorgen maken over toekomstige gebeurtenissen, wat leidt tot het overschatten van moeilijkheden.
  • Perfectionisme: Onrealistisch hoge eisen aan zichzelf stellen, wat leidt tot een verlammende angst om te falen.
  • Vergelijkingsval: Onze eigen vooruitgang afmeten aan die van anderen, wat vaak leidt tot gevoelens van ontoereikendheid.
"Ik heb veel zorgen gehad in mijn leven, waarvan de meeste nooit zijn gebeurd." - Mark Twain

Interessant genoeg is de druk die we op onszelf leggen niet altijd geworteld in de realiteit, en dit citaat is de essentie van jezelf wegcijferen - bezorgd zijn over problemen die zich nog niet hebben voorgedaan en zich misschien wel nooit zullen voordoen.

Hoe je jezelf psychiseert

Stel je voor dat je op het punt staat promotie te maken en in plaats van je te concentreren op wat je hebt bereikt, blijf je stilstaan bij kleine misstappen en overtuig je jezelf ervan dat je het niet verdient. Of misschien vermijd je sociale bijeenkomsten omdat je je zorgen maakt over hoe je overkomt. Deze scenario's laten zien hoe we ons zelfbeeld en onze besluitvorming laten vertroebelen door angst en twijfel, wat ons weerhoudt van kansen te grijpen en groei te ervaren.

Mentale druk en negatieve gedachtepatronen

Mentale druk is vaak de bron van negatieve gedachtepatronen. Als we onder stress staan, gaat ons brein vaak in overdrive, fixeert het zich op de ergste scenario's en 'wat als'. Deze mentale lus van onszelf wegcijferen is gebaseerd op cognitieve vervormingen - scheve manieren waarop we onszelf en de wereld om ons heen zien, zoals overgeneraliseren of catastroferen.

Symptomen en signalen

Hoe kun je zien of je jezelf psychiseert? Let op deze rode vlaggen:

SymptomenBeschrijving
UitstelgedragTaken uitstellen uit angst om te falen.
OverdenkenVastzitten in een lus van negatieve mogelijkheden.
VermijdingUitdagingen of sociale interacties uit de weg gaan.
Gebrek aan vertrouwenTwijfelen aan je capaciteiten en waarde.
Fysieke symptomenLast van hoofdpijn of buikpijn door stress.

De rol van angst en zelftwijfel

Angst en zelftwijfel staan centraal bij het jezelf wegcijferen. Ze voeden de angst voor het onbekende en versterken deze tot het een schijnbaar onmogelijke barrière wordt. Het is deze wisselwerking tussen angst en zelftwijfel die vaak overtuigt ons ervan dat we er niet klaar voor zijn, niet capabel of niet waardig.

"De merkwaardige paradox is dat wanneer ik mezelf accepteer zoals ik ben, ik kan veranderen." - Carl Rogers

Het is echter cruciaal om te erkennen dat deze gevoelens een normaal onderdeel zijn van de menselijke ervaring. Het accepteren van onze kwetsbaarheden kan paradoxaal genoeg onze kracht worden doordat we uitdagingen met een helderder perspectief tegemoet kunnen treden.

Technieken om jezelf niet langer gek te maken

Een man die 's ochtends vroeg mindfulness beoefent om te voorkomen dat hij gek wordt

Mindfulness

Een methode om de gewoonte van jezelf wegcijferen onder ogen te zien is mindfulness. Deze oefening houdt in dat je aanwezig te blijven en volledig deel te nemen aan het huidige moment zonder te oordelen. Door je te richten op de 'hier en nukun je de impact van negatieve gedachtepatronen en angst verminderen.

Beginnend met slechts een paar minuten per dag, kun je mindfulness gebruiken om je gedachten en gevoelens te observeren zonder erin verstrikt te raken, wat helpt om de cyclus van zelftwijfel en angst te doorbreken.

Positieve Affirmaties

Positieve affirmaties kunnen ons helpen onze denkpatronen aan te passen. Positieve affirmaties zijn opzettelijke en opbeurende uitspraken gericht op het voeden van een zelfondersteunende mindset. Het herhalen van zinnen als "Ik ben in staat", of "Ik zie uitdagingen als kansen om te groeien" kan geleidelijk de negatieve zelfpraat verminderen. Door deze positieve verhalen dagelijks te versterken, ontwikkel je een mindset die weerbaar is tegen dit oude instinct.

Team dat op een gestructureerde manier samen problemen op de werkplek oplost met een nieuw perspectief

Gestructureerd problemen oplossen

Wanneer we geconfronteerd worden met een ongemakkelijke taak of beslissing, kan onze geest de situatie snel laten escaleren, wat leidt tot overweldiging en passiviteit. Een gestructureerde probleemoplossende aanpak kan helpen om het probleem op te splitsen in hanteerbare stukjes.

Begin met het duidelijk identificeren van het probleem, brainstorm over mogelijke oplossingen, weeg hun voor- en nadelen af en beslis wat je daarna gaat doen. Door het probleem op te splitsen wordt de uitdaging begrijpelijker en wordt de neiging om te flippen over de enorme omvang ervan verminderd.

Verander uw perspectief

Jezelf gek maken is vaak een kwestie van perspectief. Wat als je, in plaats van een mogelijke mislukking als catastrofaal te zien, deze zou zien als een leermogelijkheid? Je perspectief veranderen en uitdagingen zien als kansen om te leren en te groeien kan de impact van angst en zelftwijfel verminderen.

Onthoud dat elke succesvolle persoon tijdens zijn reis te maken heeft gehad met mislukkingen en tegenslagen. Het is hun veerkrachtige mentaliteit en bereidheid om van deze ervaringen te leren die hen uiteindelijk succesvol hebben gemaakt.

Laatste gedachten

Uiteindelijk gaat het loskomen van de gewoonte om jezelf te psychiseren over het begrijpen en managen van de wisselwerking tussen je gedachten, gevoelens en gedragingen. Het betekent dat je je realiseert dat je meer controle hebt over je interne verhaal dan je misschien denkt.

Door mindfulness te beoefenen, positieve affirmaties te zeggen, gestructureerde probleemoplossingstechnieken toe te passen en je perspectief te verschuiven naar groei en leren, kun je de frequentie en intensiteit waarmee je jezelf psychisch onderuit haalt aanzienlijk verminderen.

Vaak gestelde vragen

Wat betekent het om een psychose te hebben?

Jezelf wegcijferen verwijst naar het bezwijken voor negatieve gedachten en angsten die je ervan weerhouden om acties te ondernemen of beslissingen te nemen, vaak als gevolg van angst, zelftwijfel of stress.

Hoe helpt mindfulness om jezelf niet gek te maken?

Mindfulness moedigt aan om in het huidige moment te leven en gedachten zonder oordeel te observeren, wat kan helpen om de cyclus van negatieve zelfpraat te doorbreken en de neiging om jezelf gek te maken te verminderen.

Kunnen positieve affirmaties mijn mindset echt veranderen?

Ja, door regelmatig positieve affirmaties te doen, kun je gedachtepatronen ombuigen, een positiever zelfbeeld creëren en de kans verkleinen dat je jezelf overspoelt met negatieve gedachten.

Welke rol speelt angst bij jezelf wegcijferen?

Angst versterkt angsten en twijfels, waardoor uitdagingen onoverkomelijk lijken en mensen vaak beslissingen en acties vermijden of uitstellen, waardoor ze zichzelf psychisch buiten sluiten.

Hoe kan ik de cyclus van psyching out overwinnen?

Het overwinnen van deze cyclus bestaat uit het erkennen en aanpakken van onderliggende angsten, het toepassen van strategieën zoals mindfulness, positieve affirmaties en probleemoplossing om de focus te verleggen van negatieve naar positieve gedachtepatronen en het zien van uitdagingen als kansen voor groei.