Small business owner working on her Ikigai, making hand bags at her workshop

20 inspirerende voorbeelden van Ikigai en hoe je de jouwe vindt

"In het tapijt van het leven is je ikigai de draad die je passie, missie, roeping en beroep samenweeft en zo een beeld van harmonie en vervulling creëert." - Bayu Prihandito

Belangrijkste opmerkingen

 • Het omarmen van je ikigai houdt in dat je je passies, roeping, missie en de te gelde te maken vaardigheden die je hebt op elkaar afstemt om een bevredigend leven te creëren.
 • Ikigai is meer dan alleen een carrièrekompas; het beïnvloedt diepgaand emotioneel welzijn, relaties en persoonlijke ontwikkeling.
 • Om vooruitgang te boeken bij het vinden van je ikigai, kunnen zelfreflectie, het opdelen van doelen in stappen en het zoeken van hulp bij een levenscoach zoals wij cruciale hulpmiddelen zijn.

Welkom op de reis van het ontdekken van je ikigai - een pad dat je kan leiden naar een meer doelgericht en vervullend leven. Het concept van ikigai is als een kompas dat individuen naar hun ware noorden leidt, waar hun diepste passies en talenten voldoen aan de behoeften van de wereld. Als we door het tapijt van ons leven navigeren, kan het begrijpen en vinden van onze ikigai het verschil betekenen tussen alleen maar bestaan en echt leven.

20 inspirerende en echte voorbeelden van Ikigai 

Ikigai manifesteert zich op verschillende manieren en heeft invloed op mensen uit alle lagen van de bevolking. Inzichten verzamelen uit echte ikigai voorbeelden kan de weg naar ons doelgedreven bestaan verlichten. Laten we eens onderzoeken hoe zoveel verschillende individuen door de jaren heen de ware essentie van ikigai hebben vertegenwoordigd.

1. Ondernemerschap: Steve Jobs

Steve JobsDe passie van Steve Jobs voor perfectie en schoonheid in technologie leidde hem tot de medeoprichting van Apple Inc., waar hij met zijn innovaties een revolutie teweegbracht in de technische wereld. Voor Jobs lag zijn ikigai op het kruispunt van zijn liefde voor design, zijn technische bekwaamheid, de behoefte van de wereld aan gebruiksvriendelijke technologie en het immense succes en fortuin dat hij met zijn beroep vergaarde.

Een man die de mensheid dient door sinaasappels te delen met dakloze kinderen op straat

2. Filantropie: Moeder Teresa

Moeder Teresa's ikigai lag in haar barmhartige dienstbaarheid aan de allerarmsten. Haar roeping was om anderen te helpen, iets wat overeenkwam met haar passie om de mensheid te dienen. Op een bepaalde manier vond ze een doel in het vervullen van een cruciale behoefte in de wereld, wat haar levenslange missie werd, die elk traditioneel beroep oversteeg.

3. Kunsten: Frida Kahlo

Frida Kahlo vond haar ikigai in het uitdrukken van haar identiteit en ervaringen door middel van activiteiten zoals schilderen. Ondanks haar persoonlijke tegenslagen was haar passie voor kunst duidelijk zichtbaar in haar werken die aansloten bij de strijd en emoties van mensen. Door haar kunst kon ze zich op een diep niveau met de wereld verbinden, haar missie vervullen en haar beroep in het leven ondersteunen.

4. Wetenschap: Jane Goodall

Bekend primatoloog Jane Goodall ontdekte haar ikigai in de bossen van Gombe, waar ze chimpansees bestudeerde. Haar diepe passie voor wilde dieren, gekoppeld aan haar uitzonderlijke onderzoeksvaardigheden, vervulde een belangrijke behoefte aan inzicht in natuurbehoud en gaf tegelijkertijd vorm aan haar carrière. Door het vinden van haar ikigai heeft Goodall niet alleen belangrijke stappen gezet in de wetenschap, maar ook talloze anderen geïnspireerd om onze planeet te respecteren en te beschermen.

5. Literatuur: J.K. Rowling

J.K. Rowling's reis van een worstelende alleenstaande moeder naar een van de meest succesvolle auteurs in de geschiedenis is een krachtig voorbeeld van ikigai. Haar passie voor verhalen vertellen, gecombineerd met haar schrijftalent, vervulde haar missie om de wereld te betoveren met haar magische verhalen en bezorgde haar een lucratief beroep met de Harry Potter-serie.

6. Atletiek: Michael Jordan

Michael Jordandie vaak wordt beschouwd als de grootste basketbalspeler aller tijden, vond zijn ikigai in het snijpunt van zijn liefde voor het spel, zijn opmerkelijke atletische vaardigheden, het entertainment dat het miljoenen bracht en zijn lonende carrière zowel op als naast het veld door middel van endorsements en zakelijke ondernemingen.

Een vrouw die thuisonderwijs geeft aan een kind

7. Onderwijs: Maria Montessori

Maria Montessori's ikigai werd gerealiseerd door haar innovatieve benadering van onderwijs. Haar passie voor de ontwikkeling van kinderen, gecombineerd met haar vaardigheden als arts en opvoedkundige, voorzag in een belangrijke behoefte aan onderwijshervormingen en vestigde haar nalatenschap als grondlegger van de Montessori-onderwijsmethode.

8. Activisme: Malala Yousafzai

Malala YousafzaiMalala Yousafzai, een Pakistaanse activiste voor onderwijs voor vrouwen en de jongste Nobelprijswinnares, leeft haar ikigai door te pleiten voor onderwijs voor meisjes wereldwijd. Haar levensdoel wordt gedefinieerd door haar passie voor leren, haar vermogen om te inspireren door middel van spraak, het aanspreken van een wereldwijde behoefte aan gelijkheid in onderwijs en haar activisme dat het leven van velen heeft beïnvloed.

9. Technologie: Elon Musk

Elon Musk's Het zoeken naar innovatieve oplossingen voor moderne uitdagingen vertegenwoordigt zijn ikigai. Gedreven door zijn passie voor vooruitgang en zijn vaardigheid in het bedenken en uitvoeren van technologische ontwikkelingen, voldoet Musk's werk aan een wereldwijde vraag naar duurzame energie- en transportoplossingen, wat uiteindelijk zijn professionele bezigheden bepaalt met bedrijven als Tesla en SpaceX.

10. Koken: Jamie Oliver

Jamie Oliver combineert zijn passie voor koken en onderwijs met een missie om de gezondheid van mensen te verbeteren door middel van voeding. Zijn talent voor het maken van heerlijke, toegankelijke recepten heeft voldaan aan de behoefte van de wereld aan culinaire inspiratie en gezondere eetgewoonten, terwijl hij ook heeft bijgedragen aan een bevredigende carrière als chef-kok, restauranthouder en mediapersoonlijkheid.

11. Muziek: Beethoven

Ludwig van Beethoven vond zijn ikigai in het componeren van tijdloze muziek die de ziel van mensen blijft beroeren. Ondanks het verlies van zijn gehoor werd hij gedreven door een niet aflatende passie om te creëren en een meesterlijke beheersing van muzikale expressie. Zijn werk vervulde zijn eigen behoefte aan artistieke output en resoneerde diep met de mensheid, waardoor zijn plaats als een vereerd componist in de annalen van de geschiedenis werd veiliggesteld.

mensen komen samen om bomen te planten om het milieu te redden

12. Milieubewustzijn: Greta Thunberg

Greta Thunberg, een jonge milieuactiviste, wordt door haar ikigai gestimuleerd om dringend stappen te zetten in de strijd tegen klimaatverandering. Haar jeugdige passie, versterkt door haar spreekvaardigheid in het openbaar, komt tegemoet aan een dringende wereldwijde bezorgdheid over het milieu en legt tegelijkertijd de basis voor haar rol als leidende stem in de strijd tegen klimaatverandering.

13. Innovatie: Thomas Edison

Thomas Edison's ikigai draaide om zijn streven naar innovatie en bijdrage aan de mensheid door middel van uitvindingen. Zijn blijvende passie voor ontdekkingen, in combinatie met zijn vermogen om praktische problemen op te lossen, voorzag in de behoefte van de maatschappij aan vooruitgang en bood hem talloze mogelijkheden om zijn creaties te gelde te maken en zo een blijvende impact te hebben op ons dagelijks leven.

14. Filosofie: Confucius

De ikigai van Confuciuseen invloedrijke Chinese filosoof, lag in zijn toewijding aan morele en sociale harmonie. Zijn inzichten en leerstellingen, gedreven door een passie voor orde en ethisch gedrag, boden een tijdloos kader voor persoonlijk en maatschappelijk bestuur dat nog steeds invloed heeft op de vorming van culturele normen en menselijke relaties.

15. Verpleging: Florence Nightingale

Florence Nightingale's De vastberadenheid van Florence Nightingale om de gezondheidszorg te hervormen en de omstandigheden in ziekenhuizen te verbeteren illustreert haar ikigai. Gedreven door haar passie voor verzorging en haar vaardigheden in de verpleging, voorzag ze in een grote behoefte binnen de medische zorg. Haar professionele pad, gemarkeerd door de invoering van moderne verpleegkundige praktijken, heeft ontelbare levens gered en de gezondheidszorg aanzienlijk verbeterd.

16. Mensenrechten: Nelson Mandela

Nelson Mandela's Zijn levenswerk als anti-apartheidsrevolutionair illustreerde zijn ikigai. Zijn diepe passie voor rechtvaardigheid en gelijkheid, gecombineerd met zijn formidabele leiderschapskwaliteiten, richtte zich op een dringende behoefte aan maatschappelijke verandering in Zuid-Afrika en vond wereldwijd weerklank. Zijn toewijding gaf niet alleen vorm aan zijn professionele leven, maar had ook een blijvende wereldwijde impact.

een goed gestructureerde moderne architectuur van een huis

17. Architectuur: Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright ontdekte zijn ikigai in het samensmelten van architectuur met natuurlijke harmonie en creëerde bouwwerken die uitblonken als kunstwerken. Zijn aangeboren passie voor ontwerpen, gekoppeld aan zijn innovatieve architecturale talenten, vervulden zijn missie om leefomgevingen te verbeteren en bepaalden een productieve carrière die generaties van architecten heeft beïnvloed.

18. Filmmaken: Akira Kurosawa

Akira Kurosawa's Akira Kurosawa's gewaardeerde carrière als filmmaker werd gedreven door zijn ikigai. Zijn passie voor het vertellen van verhalen en deskundig vakmanschap resulteerden in films die diepgaande menselijke thema's aansneden, en vervulden zowel een culturele behoefte als een persoonlijke roeping die zijn status als een van de meest invloedrijke regisseurs van de cinema verstevigden.

19. Belangenbehartiging: Susan B. Anthony

Susan B. Anthony vond haar ikigai in het opkomen voor vrouwenrechten en kiesrecht. Haar vurige geloof in gelijkheid, gekoppeld aan haar vermogen om te mobiliseren en te pleiten voor sociale hervormingen, voorzag in een kritieke behoefte in de strijd voor gendergelijkheid en legde de basis voor vrouwenrechtenbewegingen die nog zouden komen.

20. Welzijn: Deepak Chopra

Deepak Chopra's ikigai draait om de integratie van spiritualiteit en geneeskunde om holistisch welzijn te bevorderen. Zijn passie voor genezing, gecombineerd met zijn medische achtergrond en vaardigheden als auteur en spreker, speelt in op een groeiende behoefte aan wellnessbewustzijn en heeft het gezondheids- en wellnesslandschap opnieuw gedefinieerd.

Ikigai en zijn betekenis in het leven begrijpen

In een snelle wereld, waarin we allemaal op zoek zijn naar betekenis en voldoening, verschijnt ikigai als een vuurtoren die duidelijkheid en richting biedt. De betekenis van ikigai gaat verder dan alleen het vinden van een hobby of carrière die je leuk vindt - het gaat om het ontdekken van de kern van wat het leven echt de moeite waard maakt.

Wat is Ikigai?

Ikigai is een Japans concept dat zich laat vertalen als "een reden om te bestaan". In de kern gaat ikigai over het vinden van vreugde in het leven door middel van een doel. Het is in zekere zin wat je 's ochtends doet opstaan, wat je op de been houdt in moeilijke tijden en wat je een gevoel van voldoening geeft aan het einde van de dag.

De sleutel tot een doelgericht leven

Het omarmen van je ikigai is een integraal onderdeel van een leven dat niet alleen succesvol is, maar ook zinvol. Het gaat erom je bestaan niet alleen comfortabel te maken, maar ook rijk aan intentie en geluk. Wanneer je je leven afstemt op je ikigai, voelt elke stap die je neemt zowel essentieel als bevredigend, alsof je bijdraagt aan iets dat groter is dan jezelf. emotioneel welzijn en persoonlijke groei.

 

De vier pijlers van Ikigai 

De vier pijlers van ikigai

Het raamwerk van ikigai wordt ondersteund door vier fundamentele pijlers die elkaar kruisen om je te helpen jouw unieke plek in de wereld te vinden. Deze pijlers zijn waar je van houdt (je passie), waar je goed in bent (je roeping), wat de wereld nodig heeft (je missie) en waar je voor betaald kunt worden (je beroep).

De componenten van Ikigai nader bekeken

Laten we deze pijlers eens ontleden:

 1. Passie: Dit zijn de dingen die je vreugde en opwinding brengen. Het is die vonk die oplicht wanneer je bezig bent met activiteiten waar je van houdt.
 2. Roeping: Denk hier na over je sterke punten en vaardigheden. Je roeping ligt in datgene waarin je uitblinkt, misschien zelfs zonder het te proberen.
 3. Missie: Deze pijler identificeert de waarde die jij inbrengt. Het beantwoordt de vraag: "Wat heeft de wereld nodig dat ik kan bieden?"
 4. Beroep: Tot slot, bedenk wat je kunt doen waarvoor anderen bereid zijn te betalen. Dit erkent het praktische aspect van het leven in de maatschappij.

Dit kruispunt creëert een evenwicht dat zowel persoonlijke voldoening als maatschappelijke bijdrage kan garanderen.

Hoe breng je alle vier pijlers in je leven in balans?

Een evenwicht vinden tussen de vier ikigai pijlers vereist introspectie en eerlijkheid tegenover jezelf. Het kan het volgende inhouden:

 • beoordelen de huidige aspecten van je leven en hoe ze op één lijn staan met elke pijler.
 • identificeren Hiaten of onevenwichtigheden identificeren en een plan maken om ze aan te pakken.
 • integreren nieuwe activiteiten of veranderingen in je werk aanbrengen om ze beter af te stemmen op je ikigai.

Balans betekent niet gelijke delen; het gaat erom een harmonieuze mix te vinden die past bij jouw unieke omstandigheden en ambities.

Ikigai integreren in je dagelijks leven

In transformationele coachingbenadrukken we vaak het belang van het afstemmen van dagelijkse acties op diepere waarden en aspiraties, vergelijkbaar met het streven naar ikigai. Deze zoektocht is niet altijd eenvoudig, maar het is wel een stap in de richting van diepgaande persoonlijke vervulling. Denk na over aspecten zo divers als je dagelijkse routines, interpersoonlijke connecties, zelfontdekkingsmomenten en carrièreaspiraties, elk potentieel een bouwsteen voor een leven verrijkt met ikigai.

Je unieke reden om te zijn vinden

Jouw ikigai is niet alleen een idee om over te mijmeren - het gaat erom dat je elke dag bewuste keuzes maakt die een diepe verbinding bevorderen met wat echt betekenisvol voor je is. Het is jouw unieke 'reden van bestaan' die jouw bijdrage aan de wereld versterkt. Graaf dieper door introspectieve vragen te stellen die je passies blootleggen:

 • Welke taken vind je het meest bevredigend, zelfs als ze uitdagend zijn?
 • Wanneer voel je jezelf het meest nuttig voor anderen of de samenleving?
 • Waar krijg je vaak complimenten over en op welke prestaties ben je trots?
 • Op momenten van bezinning, welke nalatenschap wil je achterlaten?
 • Wat zijn de doelen of kwesties waar je het meest gepassioneerd over bent?

Het onderzoeken van deze uitdagende gebieden kan je echte bronnen van voldoening blootleggen en is belangrijk bij het vinden van je ikigai.

Doe het stap voor stap

Voor het nastreven van ikigai zijn geen grote revoluties nodig; vaak zijn het de kleine, consequente aanpassingen in ons dagelijks bestaan die het belangrijkst zijn. Zo kun je beginnen:

 • Identificeer stapsgewijze doelstellingen die je dichter bij een leven brengen dat doelgerichter en vreugdevoller aanvoelt.
 • Maak tijd vrij voor zelfreflectie om te beoordelen of je huidige pad overeenkomt met je diepere aspiraties en ikigai.
 • Gewoonten cultiveren die je ikigai ondersteunen, of dat nu betekent dat je tijd vrijmaakt voor creatieve hobby's, vrijwilligerswerk doet voor doelen waar je om geeft of je opleiding en vaardigheden uitbreiden op een gebied waar je gepassioneerd over bent.
 • Blijf aanpasbaarNaarmate je groeit en de omstandigheden veranderen, kan ook je begrip van je ikigai veranderen. Omarm dit als onderdeel van je reis in plaats van een tegenslag.

Bij elke doelbewuste actie telt zelfs de kleinste inspanning, en elke stap die je zet is een daad van toewijding aan een zinvoller leven geleid door je ikigai.

Laatste gedachten

Op zoek gaan naar je ikigai is een diepgaande toewijding aan jezelf. Het is een reis naar innerlijke vrede, vreugde en vervulling. Ikigai is geen einddoel maar een manier van leven die voortdurende ontdekking en groei omarmt. Koester het streven, koester de lessen en onthoud dat je ikigai een pad is dat alleen voor jou bestemd is, bedoeld om bewandeld te worden met moed, bedachtzaamheid en een open hart.

Vaak gestelde vragen

Wat is Ikigai?

Ikigai is een Japans concept dat staat voor de 'reden van bestaan' van een individu, die passie, roeping, missie en beroep omvat in een mix die voldoening en vreugde stimuleert.

Hoe kan Ikigai bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling?

Ikigai moedigt persoonlijke groei aan door individuen aan te zetten tot zelfbeheersing en voortdurende verbetering om hun leven af te stemmen op ware passie en doel.

Kan Ikigai veranderen na verloop van tijd?

Ja, als mensen zich ontwikkelen, kan hun ikigai dat ook. Het is aanpasbaar en kan veranderen naarmate je interesses, vaardigheden en maatschappelijke bijdragen evolueren.

Heeft Ikigai alleen betrekking op het beroepsleven?

Nee, hoewel professionele voldoening een component is, heeft ikigai ook betrekking op persoonlijke hobby's, relaties en manieren waarop je anderen en de mensheid in het algemeen kunt dienen.

Hoe begin ik mijn Ikigai te vinden?

Begin met het verkennen van je passies, het evalueren van je vaardigheden, het nadenken over wat de wereld nodig heeft en het nadenken over waar je voor betaald kunt worden.