woman questioning her self-worth because of limiting belief

100 Voorbeelden van beperkende overtuigingen en hoe ze effectief aan te pakken

"Elke ademhaling is een nieuw begin; laat grenzen los en adem mogelijkheden in." - Bayu Prihandito

Belangrijkste opmerkingen

 • Het onderzoeken van verschillende voorbeelden van beperkende overtuigingen op verschillende gebieden van het leven laat zien dat onze innerlijke verhalen ons vaak tegenhouden.
 • Om deze beperkende overtuigingen aan te pakken, moet je je er bewust van zijn, bestaande denkpatronen uitdagen en nieuwe, bekrachtigende gedachten cultiveren.
 • Door strategieën te implementeren om deze beperkingen te overwinnen, zoals cognitieve herstructurering en het stellen van haalbare doelen, kunnen we persoonlijke groei en voldoening bevorderen.

Als levenscoach heb ik keer op keer gezien hoe beperkende overtuigingen ons kunnen tegenhouden. Vandaag zullen we de verborgen gesprekken van binnen blootleggen die jouw potentieel kunnen verstikken. Stel je bij elk voorbeeld voor dat je een bladzijde omslaat in het boek van je leven, waarbij elke omslag meer ruimte onthult om jouw verhaal te schrijven.

100 Voorbeelden van beperkende overtuigingen die jij misschien ervaart

Beperkende overtuigingen in relaties

Relaties zijn het tapijt van ons leven, verweven met draden van verbondenheid en saamhorigheid. Maar soms kunnen overtuigingen die we koesteren ons zicht vertroebelen en de tinten van intimiteit en vertrouwen verduisteren. Het herkennen van deze schaduwen van twijfel is de eerste stap naar een helderder relatiecanvas.

 1. Ik ben geen liefde waard.
 2. Kwetsbaarheid tonen betekent dat ik zwak ben.
 3. Mensen gaan uiteindelijk altijd weg, dus waarom zou ik de moeite doen?
 4. Conflicten zijn een teken dat de relatie ten dode is opgeschreven.
 5. Als iemand van me houdt, zou hij me nooit pijn doen.
 6. Om geliefd te zijn, moet ik anderen altijd behagen.
 7. Ware liefde zou moeiteloos en constant moeten zijn.
 8. Ik ben te gebroken om een gezonde relatie te hebben.
 9. Een verbintenis leidt onvermijdelijk tot hartzeer.
 10. Als ik mijn ware ik onthul, zal ik worden afgewezen.
Man met overtuiging dat je hard moet werken om goed geld te verdienen

Beperkende overtuigingen over geld

De valuta van het leven is niet alleen geld; het is ook de rijkdom aan ervaringen en vreugde die we verzamelen. Geld zit echter vaak verstrikt in beperkende overtuigingen die onze financiële stromen beperken en onze welvaart in de weg staan.

 1. Geld is de wortel van alle kwaad.
 2. Je moet hard werken om goed geld te verdienen.
 3. De rijksten komen alleen toe aan de gelukkigen of de slinksen.
 4. Ik ben niet slim genoeg om financieel succesvol te zijn.
 5. Het is egoïstisch om meer geld te verlangen dan ik nodig heb.
 6. Geld verandert mensen ten kwade.
 7. Ik moet niet over geld praten, dat is onbeleefd.
 8. Het is een deugd om met minder te leven.
 9. Als ik rijk ben, moeten anderen arm zijn.
 10. Mijn familie is nooit rijk geweest en dat zal ik ook nooit worden.

Beperkende overtuigingen die carrièrekeuzes beïnvloeden

Carrièrepaden zijn vaak bezaaid met splitsingen en bochten, waarbij overtuigingen fungeren als wegwijzers die ons leiden of misleiden. Deze diep ingebakken denkpatronen kunnen carrièreversnellers of -remmen zijn, vooral als ze voortkomen uit maatschappelijke normen of ervaringen uit het verleden.

 1. Ik heb niet de juiste kwalificaties voor mijn droombaan.
 2. Nu van sector veranderen is te riskant en te laat.
 3. Succes in mijn vakgebied is een kleine kans.
 4. Ik zal nooit een baan vinden die ik leuk vind en die goed betaalt.
 5. Als ik faal, zal iedereen me als een oplichter zien.
 6. Andere mensen zijn hier van nature beter in dan ik.
 7. Mijn ideeën zijn niet goed genoeg om een zinvolle bijdrage te leveren.
 8. Als ik om opslag vraag, kom ik hebberig over.
 9. Opklimmen op de bedrijfsladder is alleen weggelegd voor moordende individuen.
 10. Ik moet kiezen tussen een succesvolle carrière en een bevredigend persoonlijk leven.

Beperkende overtuigingen over zelfwaarde en zelfvertrouwen

Eigenwaarde is de onderstroom die het schip van onze aspiraties leidt, maar vertrouwen kan vaak worden aangetast door alomtegenwoordige beperkende overtuigingen. Deze boeien op ons gevoel van eigenwaarde beperken niet alleen onze persoonlijke hoogten, maar verduisteren ook de levendigheid van ons volledige potentieel.

 1. Mijn capaciteiten zijn te beperkt om te slagen.
 2. Ik ben niet zo slim of bekwaam als anderen lijken te zijn.
 3. Mijn fouten uit het verleden bepalen mijn toekomst.
 4. Niemand waardeert mijn meningen of ideeën.
 5. Ik verdien geen succes of geluk.
 6. Ik zal nooit goed genoeg zijn, hoe hard ik het ook probeer.
 7. Zelfvertrouwen is iets waar je mee geboren wordt en ik heb het gewoon niet.
 8. Mensen zoals ik krijgen geen kansen.
 9. Ik ben niet sterk genoeg om de uitdagingen van het leven aan te kunnen.
 10. Iedereen heeft zijn leven voor elkaar, behalve ik.

Beperkende overtuigingen uit je kindertijd

In de tuinen van onze kindertijd groeien de zaden van overtuigingen die kunnen uitgroeien tot zelfbeperkende verhalen. Het terughalen en begrijpen van deze altijd groene effecten kan ons helpen een nieuwe innerlijke flora te voeden, rijp met mogelijkheden en veerkracht.

 1. Ik moet perfectie bereiken om geprezen te worden.
 2. Het is niet oké om emoties te tonen of te huilen.
 3. Volwassenen hebben altijd gelijk; mijn gedachten deden er niet toe.
 4. Ik werd altijd vergeleken met anderen, dus ik denk dat ik niet speciaal ben.
 5. Omdat ik vaak bekritiseerd werd, ben ik waarschijnlijk niet zo competent.
 6. Omdat ik gepest ben, denk ik dat ik een gemakkelijk doelwit ben.
 7. Omdat ik arm ben opgegroeid, moet welvaart wel buiten bereik zijn.
 8. Conflicten in mijn ouderlijk huis hebben me geleerd dat het veiliger is om confrontaties uit de weg te gaan.
 9. Er werd me vaak verteld dat ik gezien moest worden en niet gehoord - mijn stem was niet belangrijk.
 10. Ik leerde dat dromen onrealistisch zijn en het nastreven niet waard.

een kind dat genegeerd wordt door zijn ouders

Beperkende overtuigingen die persoonlijke ontwikkeling blokkeren

Groei is een persoonlijke onderneming die zowel zonlicht als schaduw nodig heeft. De donkere kant komt echter vaak van overtuigingen die het voedende licht blokkeren dat nodig is om onze persoonlijke ontwikkeling te laten bloeien en ontwikkelen.

 1. Anderen zijn van nature getalenteerd, terwijl ik er moeite voor moet doen.
 2. Als ik iets nieuws probeer, zal ik waarschijnlijk falen.
 3. Tevreden zijn met waar ik ben is beter dan risico's nemen.
 4. Mijn dromen zijn te groot en onrealistisch.
 5. Veranderen is toegeven dat ik verkeerd leef.
 6. Het is te laat voor mij om te leren nieuwe dingen te leren.
 7. Persoonlijke groei is een luxe die ik me niet kan veroorloven.
 8. Ik heb geen tijd om mezelf te verbeteren.
 9. Als het de bedoeling was geweest dat ik meer met mijn leven zou doen, dan hadden de mogelijkheden zich wel aangediend.
 10. Uit mijn comfortzone stappen is gewoon te beangstigend.

Beperkende overtuigingen die van invloed zijn op gezondheid en welzijn

Ons welzijn is een kostbaar bezit, maar toch merken we vaak dat het wordt belemmerd door verraderlijke gedachten die op de loer liggen en onze inspanningen om gezond te leven ondermijnen. Het losmaken van deze overtuigingen kan leiden tot een stijgende gezondheid en vitaliteit, waardoor een harmonie ontstaat tussen lichaam en geest.

 1. Ik ben gewoon niet iemand die van lichaamsbeweging houdt.
 2. Gezond eten is saai en niet leuk.
 3. Sommige mensen worden geboren met een goede gezondheid; ik hoor daar niet bij.
 4. Stress is gewoon een onvermijdelijk onderdeel van mijn leven.
 5. Ik heb geen tijd om me op wellness te richten.
 6. Welzijn gaat minder over geestelijke gezondheid en meer over het fysieke.
 7. Mijn genetica bepaalt mijn gezondheid, dus waarom zou ik me druk maken?
 8. Vreugde is voor anderen; mijn lot is om te verdragen, niet om te gedijen.
 9. Het is egoïstisch om mijn welzijn voor anderen.
 10. Leeftijd betekent afnemende gezondheid, dus het is te laat voor verandering.

Beperkende overtuigingen over geluk en voldoening

Beperkende overtuigingen over geluk en voldoening

Geluk en voldoening - zijn ongrijpbare schatten die we allemaal najagen, soms zonder ons bewust te zijn van de onzichtbare barrières die we bouwen in onze zoektocht. Het overwinnen van deze beperkende overtuigingen is vergelijkbaar met het vinden van de kaart die ons naar de verborgen schat aan vreugde leidt.

 1. Geluk komt alleen van externe prestaties.
 2. Als ik mijn verwachtingen verlaag, zal ik niet teleurgesteld worden.
 3. Vervulling is een luxe, geen noodzaak.
 4. Het leven is bedoeld als strijd, niet als vreugde.
 5. Ik moet een relatie hebben om echt gelukkig te zijn.
 6. Echte volwassenen geven geen prioriteit aan plezier en geluk.
 7. Pas als ik succesvol ben, zal ik gelukkig zijn.
 8. Als ik niet lijd, werk ik niet hard genoeg.
 9. Ik verdien het niet om gelukkig te zijn als anderen lijden.
 10. Tevredenheid is een teken van zelfgenoegzaamheid.

Beperkende overtuigingen in leiderschap en invloed

Leiderschap gaat niet alleen over het leiden van anderen; het gaat over het navigeren door je eigen overtuigingen om het toppunt van je invloed te bereiken. De hindernissen die we tijdens de beklimming tegenkomen zijn vaak overtuigingen die ons vastbinden, waardoor we de top van ons leiderschap niet kunnen beklimmen.

 1. Leiders worden geboren, niet gemaakt - en ik ben er niet als een geboren.
 2. Om te leiden moet ik alles weten en perfect zijn.
 3. Ik ben te introvert om een goede leider te zijn.
 4. Ik moet het iedereen naar de zin maken om een effectieve leider te zijn.
 5. Autoriteit is de enige manier om mensen te beïnvloeden.
 6. Een echte leider toont nooit zwakte of onzekerheid.
 7. Als ik delegeer, laat ik zien dat ik het zelf niet aankan.
 8. Leiders hebben geen hulp nodig; zij geven die.
 9. Macht en invloed zijn synoniem met gevreesd worden.
 10. Moeilijke beslissingen nemen betekent dat ik niet geliefd zal zijn.

een vrouw die haar overtuigingen in twijfel trekt na een mislukking

Beperkende overtuigingen rond succes en prestatie

Ambities om iets te bereiken kunnen soms aanvoelen als bergen die beklommen moeten worden, met zelfopgelegde overtuigingen als de zware rugzakken die we dragen. Deze overtuigingen fungeren als verborgen ankers, die ons in de haven van zelfgenoegzaamheid houden wanneer we ernaar verlangen om de zeeën van succes te bevaren.

 1. Ik moet bepaalde mijlpalen bereiken om als succesvol te worden beschouwd.
 2. Als ik nu nog geen succes heb bereikt, is het te laat.
 3. Succes wordt gedefinieerd door mijn functietitel en bankrekening.
 4. Ik ben niet uitgerust om het succesniveau te bereiken dat ik bij anderen bewonder.
 5. Belangrijke prestaties zijn bedoeld voor andere mensen, niet voor mij.
 6. Hoog mikken is mezelf opmaken voor een grotere val.
 7. Ik moet niet streven naar succes; ik moet gewoon tevreden zijn.
 8. Echt succes kan alleen worden bereikt door persoonlijk leven en geluk op te offeren.
 9. Succes brengt afgunst en isolatie en dat wil ik niet.
 10. Mijn achtergrond bepaalt mijn potentieel voor succes.

Strategieën om beperkende overtuigingen te overwinnen

De blauwdruk voor het ontmantelen van deze muren van twijfel is niet one-size-fits-all. Het gaat om persoonlijke tactieken en een streven naar verandering. Persoonlijke groei gaat niet alleen over de bestemming; de reis van het overwinnen van beperkende overtuigingen leert ons wie we zijn als persoon. Het gaat erom het terrein van ons interne verhaal in kaart te brengen en de topografie van onze zelfopgelegde grenzen uit te dagen.

Psychologen en onderzoek suggereren dat Cognitieve gedragsstrategieën effectief zijn in het veranderen van beperkende overtuigingen en gedragingen die ons tegenhouden. Het gaat erom de patronen van deze beperkende overtuigingen te herkennen en systematisch te werken aan manieren om ze te veranderen door middel van praktijken als mindfulness en cognitieve herstructurering, waarbij we onze gedachten afstemmen op onze doelen en ons gewenste zelfbeeld.

Hoe je beperkende overtuigingen herkennen en uitdagen

Om verandering te ervaren, moet je eerst de stille saboteurs opsporen die op de loer liggen. Door aan zelfreflectie te doen, ontwaak je van de gelaagde overtuigingen die onze realiteit vormgeven. Dagboeken zijn een perfecte manier om onze gevoelens te observeren en echt te begrijpen. Door onze gedachten en gevoelens op te schrijvenontdekken we patronen en leren we waarheden over onze kernovertuigingen. Eenmaal ontdekt, kunnen we hun geldigheid in twijfel trekken. 

StrategieActieResultaat
ZelfreflectieGedachten en gevoelens noterenPatronen van overtuigingen worden duidelijk
Cognitieve herstructureringNegatieve overtuigingen uitdagen met bewijsOvertuigingen afgestemd op realiteit en gewenste resultaten
Experimenten in de echte wereldOvertuigingen toetsen aan ervaringenOvertuigingssystemen bijwerken met aangeleerde waarheden

Slotgedachten

Ter afsluiting kunnen we nadenken over al die zelfopgelegde beperkingen die we hebben meegemaakt. Erken dat deze beperkende overtuigingen slechts constructies van de geest zijn, die wachten om opnieuw gevormd te worden. Met geduld en doorzettingsvermogen kunnen angsten worden getransformeerd in nieuwe krachten. Elke uitdaging die je aangaat is een kans om te groeien, diepgang te vinden en veerkracht op te bouwen. Het overwinnen van elke beperkende overtuiging verbreedt het pad naar een meer bevredigend leven. Omarm deze wijsheid en wandel vol vertrouwen naar een toekomst vol mogelijkheden.

Vaak gestelde vragen

Wat zijn veelvoorkomende beperkende overtuigingen?

Veel voorkomende beperkende overtuigingen zijn gedachten die iemands eigenwaarde verminderen, iemands capaciteiten voor succes in twijfel trekken of een beperkt perspectief op geluk en gezondheid hebben.

Hoe herken je je beperkende overtuigingen?

Beperkende overtuigingen kun je herkennen door introspectie, het bijhouden van een dagboek en het nadenken over terugkerende negatieve gedachten die het bereiken van doelen in de weg staan of aanhoudende gevoelens van ontoereikendheid oproepen.

Wat zijn voorbeelden van beperkende overtuigingen uit je kindertijd?

Voorbeelden uit de kindertijd zijn: "Ik moet perfectie bereiken om gewaardeerd te worden," of "Emoties uiten is een teken van zwakte."

Hoe vormen beperkende overtuigingen zich en hoe beïnvloeden ze gedrag?

Beperkende overtuigingen komen vaak voort uit ervaringen uit het verleden, culturele normen of een vroege opvoeding en beïnvloeden gedrag door zelftwijfel te creëren en het potentieel voor groei en succes te belemmeren.

Welke strategieën kunnen helpen om beperkende overtuigingen te overwinnen?

Effectieve strategieën zijn onder andere cognitieve herstructurering, het beoefenen van mindfulness, het stellen van concrete doelen en het consequent uitdagen van zelfopgelegde verhalen die prestaties beperken.